Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wziął udział w konferencji dotyczącej konsultacji wojewódzkich na temat „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”.

Podczas swojego wystąpienia Minister Przemysław Czarnek podziękował za inicjatywę dotyczącą zaangażowania młodych ludzi w działania społeczne. – Z chęcią zapoznam się ze wszystkimi wnioskami i postulatami ze strony młodych ludzi, których aktywność wyraźnie wzrasta w ostatnich latach, którzy chcą być podmiotem, którzy chcą być bardziej dostrzegani, którzy chcą aby ich głos nie tylko w polityce, ale i życiu społecznym, szkolnym był słyszalny i brany pod uwagę – podkreślił Minister Edukacji i Nauki.

Szef MEiN wspomniał także o tym, że już wkrótce zostanie powołany nowy skład Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji i Nauki, której członkowie w nowej kadencji będą mieli możliwość przygotowywania propozycji działań i opiniowania inicjatyw przygotowywanych w Ministerstwie.

– W listopadzie zakończył się nabór do Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze. Województwo lubelskie także będzie miało swoich przedstawicieli w tej składzie. Poprzednia kadencja przypadła niestety na okres pandemii, który nie sprzyjał niestety spotkaniom. Ta druga i trzecia fala wyłączyła nas bezpośrednio z możliwości spotkań. Wiele obiecuję sobie po tej kadencji i z całą pewnością działania MEiN będą podporządkowane temu, żeby postulaty dzieci i młodzieży były brane pod uwagę również w procesie edukacyjnym oraz dydaktycznym – podkreślił Minister Przemysław Czarnek.

W spotkaniu uczestniczyli również Piotr Mazurek, Sekretarz Stanu w KPRM, Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Młodzieżowej, Lech Sprawka Wojewoda Lubelski, Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty, a także Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego.

Uczestnicy konferencji zachęcali do promocji wydarzenia oraz podkreślili dotychczasowe zaangażowanie młodzieży, która chce mieć realny wpływ na proces decyzyjny. Konsultacje skierowane są przede wszystkim do młodzieży szkolnej i studentów.

Podczas konsultacji młodzież dyskutuje w 7 pokojach tematycznych:

edukacja i szkolnictwo wyższe,
rynek pracy i przedsiębiorczość,
społeczeństwo obywatelskie i kultura,
polityka społeczna, polityka prorodzinna i mieszkaniowa,
zdrowie i sport,
ekologia i klimat,
Polska w Unii Europejskiej.

Najbliższe konsultacje w województwie lubelskim odbędą się 25 listopada br. od godziny 17.00.

Konsultacje „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia” to wydarzenie skupiające przedstawicieli środowisk młodzieżowych, uczniów, studentów i doktorantów z całej Polski, w trakcie którego podejmowane są dyskusje poświęcone ważnym tematom dla młodego pokolenia Polaków. Celem konsultacji wojewódzkich jest zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do stworzenia wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej.

Więcej informacji na temat konsultacji znajduje się na oficjalnej stronie konsultacji.