22 listopada br. odbyła się uroczystość podpisania listu intencyjnego w sprawie powołania Akademickiego Centrum Wsparcia Bezpieczeństwa Publicznego w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Pod listem podpisały się władze uczelni, komendanci i dowódcy lubelskiej policji, żandarmerii wojskowej, brygady ochrony terytorialnej oraz brygady zmechanizowanej. W uroczystości wziął udział Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

W swoim przemówieniu Minister Przemysław Czarnek podkreślił, że trzeba pracować nad tym, by ludzie odzyskali szacunek do munduru. –  Musimy jeszcze pracować nad tym, żeby ludzie mieli absolutnie należny szacunek dla munduru, do funkcjonariusza, do żołnierza i mieli przekonanie o tym, jaką ważną rolę pełnią dla bezpieczeństwa publicznego. Nigdy wcześniej, tak jak dzisiaj, nie rozumiano powagi tego zagadnienia – powiedział szef MEiN. 

– Dziękuję Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie za inicjatywę. Nie ma lepszego momentu, żeby stworzyć Akademickie Centrum Wsparcia Bezpieczeństwa Publicznego. Centrum, które będzie od strony naukowej i dydaktycznej podchodziło do spraw bezpieczeństwa publicznego na najwyższym poziomie – dodał Minister Przemysław Czarnek. 

Akademickie Centrum Wsparcia Bezpieczeństwa Publicznego będzie ośrodkiem koordynującym współpracę na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa publicznego, a także wyzwań i zagrożeń, jakie są związane z tą dziedziną. Ośrodek zajmie się koordynacją m.in. konferencji, sympozjów, seminariów naukowych, programów, kursów dla służb mundurowych w obszarze bezpieczeństwa RP, udostępnienia diagnozy i wsparcia psychologicznego dla służb mundurowych. Centrum będzie zajmowało się także upowszechnianiem i popularyzowaniem wyników badań oraz wiedzy o bezpieczeństwie publicznym.