24 listopada br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbył się Kongres Edukacji Klasycznej. Podczas spotkania dyskutowano na temat znaczenia edukacji filozoficznej dla współczesnego człowieka, nauczania łaciny w szkole czy miejsca sztuk wyzwolonych w nowoczesnej edukacji.

Podczas swojego wystąpienia Minister Przemysław Czarnek podkreślił czym jest edukacja klasyczna.

– Czym jest edukacja klasyczna? Najprościej rzecz ujmując to edukacja, która stawia na wychowanie do dobra, piękna i co najważniejsze prawdy. I nie musimy sobie wyjaśniać i dodatkowo argumentować, że jest to niezwykle ważne dzisiaj – powiedział Minister podczas inauguracji kongresu. – W czasach kiedy dobro schodzi na plan dalszy, edukacja klasyczna, czyli wychowanie do dobra, piękna i co najważniejsze prawdy jawi się jako zadanie nadrzędne. Jeśli tego nie zrobimy i nie postawimy na edukację klasyczną i na jej rozwój, jeśli nie postawimy na wychowanie młodych pokoleń właśnie w tym duchu – to je stracimy. Stracimy Polskę – dodał Minister.

Panel dyskusyjny „Edukacja klasyczna w obronie cywilizacji”

Zwieńczeniem kongresu była dyskusja dotycząca roli edukacji klasycznej w obecnym świecie. W panelu dyskusyjnym  „Edukacja klasyczna w obronie cywilizacji” uczestniczył Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Udział wzięli także prof. Mieczysław Ryba, redaktor Paweł Lisicki oraz redaktor Wojciech Reszczyński. Dyskusję prowadził Krzysztof Ziemiec.  

Konkurs retoryczny

Podczas krótkiego briefingu prasowego Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek ogłosił konkurs dla szkół podstawowych związany z retoryką.

– Elementem wzmacniania edukacji klasycznej jest konkurs retoryczny i olimpiada retoryczna. Retoryka to sztuka pięknego mówienia. Młodzi ludzie są zainteresowani retoryką – powiedział szef MEiN i zachęcił do udziału w konkursie.

Minister podziękował Lubelskiej Kurator Oświaty Teresie Misiuk i prof. Arturowi Mamcarzowi-Plisieckiemu z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II za zorganizowanie konkursu retorycznego i olimpiady retorycznej.

– Pójście drogą edukacji klasycznej, czyli edukacji, która będzie wychowywać człowieka do dobra, piękna i prawdy jest warunkiem przyszłości naszych pokoleń, naszej ojczyzny – powiedział Minister. Chciałbym szkoły, która uczy w sposób nowoczesny, stąd program Laboratoria Przyszłości. Chcemy, by w każdej szkole podstawowej były nowoczesne pomoce dydaktyczne, drukarki 3D, sprzęt multimedialny. Ale chcemy także wychować człowieka szlachetnego, dobrego. Jeżeli celem nas wszystkich jest budowa dobra wspólnego, a dobro wspólne to osobowy rozwój człowieka, to bez myślenia o rzeczach najważniejszych, niczego nie dokonamy. Szkoła, którą chciałbym zostawić to taka, która nowocześnie uczy rzeczy najważniejszych – dodał.

Jak poinformowała lubelska kurator oświaty konkurs ma charakter ogólnopolski i jest skierowany do uczniów szkół podstawowych. Składa się z trzech etapów: szkolnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego. Kurator Teresa Misiuk zaznaczyła, że liczba duża zgłoszeń do pierwszej edycji konkursu pokazała, że jest on odpowiedzią na oczekiwanie uczniów i nauczycieli szkół podstawowych. Do udziału zgłosiło się ponad 1800 uczniów z 242 szkół.

Organizatorami Kongresu Edukacji Klastycznej było Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent RP Andrzej Duda.