Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wziął udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod Centrum Ekoinnowacji na Politechnice Gdańskiej. Podczas wydarzenia szef MEiN przekazał także gdańskim uczelniom czeki o łącznej wartości prawie 25 mln zł na realizację inwestycji oraz działań rozwojowych i badawczych.

Nowa inwestycja – Centrum Ekoinnowacji

– Gratuluję tej inwestycji, która jest niezwykle istotna i niezbędna w obecnych czasach. Ekoinnowacje i troska o środowisko to konieczność i nasza wspólna odpowiedzialność, a także solidarność z przyszłymi pokoleniami – podkreślał Minister Przemysław Czarnek. 

Centrum Ekoinnowacji (CEI) to niezwykle ważna inwestycja nie tylko dla Politechniki Gdańskiej, ale również dla Pomorza. Ma stanowić zaplecze badawczo-rozwojowe dla najważniejszych specjalizacji w regionie, m.in. budownictwa, ekoenergetyki oraz technologii i ochrony środowiska.

W uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod Centrum Ekoinnowacji wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych oraz władz uczelni.  

Gdańsk trzecim najważniejszym ośrodkiem naukowym w kraju

Podczas uroczystości szef MEiN zwrócił uwagę na rosnące znaczenie Gdańska na polskiej mapie akademickiej i naukowej. Wskazywał na dynamiczny rozwój gdańskich uczelni.  

– Gratuluję także dynamicznego rozwoju Politechnice Gdańskiej, która wraz z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym i Uniwersytetem Gdańskim utworzyła Związek Uczelni Fahrenheita. Gdańsk staje się trzecim najważniejszym ośrodkiem naukowym w Polsce i jest to widoczne w całym kraju. Patrzymy na to z wielkimi nadziejami i pokazujemy jako przykład udanej federalizacji uczelni przy jednoczesnym zachowaniu ich autonomii – mówił Minister Edukacji i Nauki. 

Minister Przemysław Czarnek przekazał rektorom uczelni ze Związku Uczelni Fahrenheita czeki od Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację inwestycji oraz działań rozwojowych i badawczych. Politechnika Gdańska otrzymała prawie 15 mln zł, Uniwersytet Gdański 13,8 mln zł, a Gdański Uniwersytet Medyczny, który podlega Ministerstwu Zdrowia, blisko 1 mln zł.