Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek odwiedził Frombork. Szef MEiN zwiedził Bazylikę Archikatedralną Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja oraz Nowy Pałac Biskupi.

Podczas wizyty we Fromborku szef MEiN zwiedził Nowy Pałac Biskupi oraz Bazylikę Archikatedralną Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja. W bazylice pochowani są biskupi warmińscy: Marcin Kromer, Stanisław Grabowski, Mikołaj Szyszkowski, Krzysztof Szembek. 

W krypcie fromborskiej spoczywa także najsłynniejszy polski astronom – Mikołaj Kopernik. Uczony żył i pracował na wzgórzu katedralnym prawie nieprzerwanie od roku 1510 do śmierci w 1543 roku. To tutaj opracował swoje najsłynniejsze dzieło „O obrotach sfer niebieskich”.

Warto podkreślić, że rok 2023 będzie rokiem Mikołaja Kopernika, obchodzonym w 550. rocznicę urodzin i 480. rocznicę śmierci astronoma.