Minister Przemysław Czarnek skierował list do Dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej prof. Jana Żaryna, w którym odniósł się do próby zmiany nazwy ronda im. Romana Dmowskiego w Warszawie. Szef MEiN podkreślił, że jest to krok nie tylko w kierunku zacierania roli i znaczenia ruchu narodowego w dziejach naszego państwa, ale także przykład instrumentalnego i upolitycznionego podejścia do historii. Minister Edukacji i Nauki wyraził także poparcie dla działań IDMN w obronie pamięci Romana Dmowskiego.

Poparcie Ministra Edukacji i Nauki dla działań podejmowanych w obronie pamięci Romana Dmowskiego

– Ze smutkiem przyjąłem informację o próbie likwidacji nazwy ronda im. Romana Dmowskiego w Warszawie. To nie tylko krok w kierunku zacierania roli i znaczenia ruchu narodowego w dziejach naszego państwa, ale także przykład instrumentalnego i upolitycznionego podejścia do historii – napisał Minister Przemysław Czarnek, odnosząc się do petycji przyjętej przez Radę Warszawy.

W liście skierowanym do Dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej prof. Jana Żaryna szef MEiN wyraził pełne poparcie dla działań podejmowanych w obronie pamięci Romana Dmowskiego. Minister Edukacji i Nauki podkreślił, że przywódca ruchu narodowego jest jednym z architektów naszej niepodległości, a jego wpływ na dzieje państwa polskiego jest niekwestionowany.

Minister Przemysław Czarnek wskazał jednocześnie, że próba usunięcia Romana Dmowskiego ze zbiorowej pamięci jest atakiem na polską historię i kulturę oraz niewłaściwie rozumianą walką o równouprawnienie: – To błędnie rozumiana walka o równouprawnienie, podszyta ideologią i fałszem, która bez wątpienia nie jest przejawem troski o godność i prawa kobiet – dodał.

List Ministra Edukacji i Nauki jest odpowiedzią na apel Dyrektora Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej, prof. Jana Żaryna w obronie pamięci przywódcy ruchu narodowego. W ubiegły czwartek, 9 grudnia Rada Warszawy przyjęła petycję dotyczącą zmiany nazwy ronda im. Romana Dmowskiego w centrum Warszawy na rondo Praw Kobiet.

List Ministra Edukacji i Nauki pod linkiem