Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wręczył Szkole Głównej Służby Pożarniczej czek na zakup specjalistycznej aparatury wykorzystywanej podczas gaszenia pożarów.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie złożyła wniosek o finansowanie inwestycji pn. „Mobilny zestaw do imisyjnych i emisyjnych badań stałych i gazowych zanieczyszczeń z pożarów”. Wnioskowana kwota wsparcia na rok 2021 to 997 815 zł. Umowa na realizację inwestycji aparaturowej została zawarta 13 grudnia 2021 r.

Głównym celem inwestycji jest wyposażenie w sprzęt do prowadzenia pomiarów gazów gorących oraz określania rzeczywistego składu środowiska pożarowego i jego toksyczności. Dzięki nowoczesnej aparaturze możliwa będzie także ocena zasięgu i skali oddziaływania pożarów na środowisko i zdrowie ludzi.

Specjalistyczny sprzęt pozwoli Szkole Głównej Służby Pożarniczej znaleźć się w światowej czołówce instytucji badających pożary wysypisk i ich wpływ na człowieka.