Minister Przemysław Czarnek uczestniczył w oficjalnym otwarciu Lublin Erasmus+ HUB. To centrum projektów młodzieżowych, które będzie miało swoją siedzibę w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Lubelski Erasmus+ HUB to pierwszy taki punkt w Polsce.

Lubelski Erasmus+ HUB to międzysektorowe centrum innowacji integrujące potencjał lubelskich uczelni, szkół, ośrodków kształcenia zawodowego, przedsiębiorców na rzecz budowania systemu kształcenia i kształtowania kompetencji zawodowych.

Centrum będzie miejscem spotkań informacyjnych, wykładów prezentujących dobre praktyki i rezultaty projektów, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć w sektorze młodzieży. Ponadto HUB ma się włączyć w wydarzenia przygotowywane w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 w Lublinie, oddziaływać na region i sąsiednie województwa. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II jest pierwszą uczelnią w Polsce, w której powstało Centrum Projektów Młodzieżowych Erasmus+ HUB.

– Dziękuję za tę inicjatywę Dyrektorowi Generalnemu Narodowej Agencji Erasmus+ Pawłowi Poszytkowi. Bardzo się cieszę, że Erasmus+ HUB powstanie w Lublinie, który w 2023 r. będzie Europejską Stolicą Młodzieży. Kolejny HUB powstanie w Katowicach, Europejskiej Stolicy Nauki – mówił Minister Przemysław Czarnek.