Minister Przemysław Czarnek uczestniczył w spotkaniu z dyrektorami szkół im. Marii i Lecha Kaczyńskich. Rozmowy dotyczyły m.in. działań edukacyjnych związanych z popularyzowaniem wiedzy o współczesnej historii Polski.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Ministra Edukacji i Nauki. Wzięli w nim udział dyrektorzy placówek noszących imię Marii i Lecha Kaczyńskich.

Podczas spotkania dyrektorzy podjęli decyzję o nawiązaniu współpracy. Jednym z jej elementów będą wspólne działania edukacyjne związane z popularyzacją wiedzy na temat współczesnej historii Polski, w tym organizacja konkursów historycznych. Spotkanie było także okazją do dyskusji na temat sposobów pielęgnowania pamięci o patronach szkół.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele:

  • Przedszkola Publicznego im. Marii Kaczyńskiej w Krynicach,
  • Szkoły Podstawowej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Chłopicach oraz Filii w Boratynie,
  • Szkoły Podstawowej im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Skokowej,
  • Szkoły Podstawowej im. Lecha Aleksandra Kaczyńskiego w Chełchach,
  • Szkoły Podstawowej im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Cieszynie,
  • Szkoły Podstawowej im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Podsarniu,
  • Szkoły im.Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w Bujnach.