W Nowy Rok, 1 stycznia 2022, Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wziął udział w noworocznym, wspólnym kolędowaniu z młodzieżą białoruską o polskich korzeniach.

W rolę kolędników wcielili się uczniowie z Białorusi uczący się w Liceum Śródziemnomorskim im. św. Dominika Guzmana w Lublinie, którzy w ramach poznawania kultury swoich przodków, przygotowali kilka polskich kolęd. Oprawę stosowną do staropolskiego dworku w Muzeum Wsi Lubelskiej zapewnił Oddział Ćwieków Towarzystwa Edukacji Patriotycznej im. gen. Karola Ziemskiego w strojach powstańców styczniowych.

Serdecznie dziękujemy młodzieży z Białorusi, która przebywa w Polsce w ramach programu „Pomagamy Polakom na Wschodzie” za wspólne kolędowanie w Muzeum Wsi Lubelskiej.