3 stycznia br. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek spotkał się z władzami Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podczas wizyty przekazał czek o wartości 3 mln zł na zakup specjalistycznej aparatury do diagnostyki medycznej.

– Uniwersytet Rzeszowski pokazuje, że można się rozwijać na wielką skalę. Można rozwijać nowe kierunki niezwykle ważne również z punktu widzenia interesu państwa polskiego i społeczeństwa polskiego. Przykładem jest tutaj kierunek lekarski – mówił Minister Przemysław Czarnek podczas spotkania z władzami uczelni.

Szef MEiN przekazał Uniwersytetowi Rzeszowskiemu czek na zakup aparatury do nanospektroskopii (nanoIR). Nowoczesna aparatura pozwoli uczelni rozszerzyć działalność naukową w zakresie badań dotyczących obrazowania pojedynczych komórek nowotworowych uzyskiwanych od pacjentów. Minister Przemysław Czarnek zwrócił uwagę, że zakup specjalistycznego sprzętu jest niezwykle istotny z punktu widzenia rozwoju diagnostyki medycznej w dziedzinie onkologii.