Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wziął udział w konferencji prasowej, podczas której przedstawił informację o realizacji programu „Laboratoria Przyszłości” w województwie lubelskim. W spotkaniu uczestniczyła także Lubelska Kurator Oświaty Teresa Misiuk, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie Mirosław Wójcik oraz Radni z Rady Miasta Lublin.

– Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w program „Laboratoria Przyszłości”. Dziękuję dyrektorom szkół i organowi prowadzącemu. Te 7,5 mln zł przekazanych miastu Lublin to środki na unowocześnienie szkół podstawowych. Cała kwota na projekt w naszym województwie to 51 721 mln zł – mówił Minister Przemysław Czarnek. – „Laboratoria Przyszłości” to przesunięcie polskiej szkoły w przyszłość. To podniesienie poziomu zinformatyzowania i unowocześnienia polskich szkół – dodał szef MEiN.

W województwie lubelskim z dofinansowania w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” skorzystało 746 szkół. Łączna kwota dofinansowania to 51 721 600 zł. W samym Lublinie przyznano środki w kwocie 7 502 200 zł, co stanowi 14,5% środków dla całego województwa.

W tym roku szkolnym programem „Laboratoria Przyszłości” zostaną objęte wszystkie szkoły podstawowe, w tym polskie szkoły za granicą, a także szkoły ponadpodstawowe.

Minister Edukacji i Nauki uczestniczył w konferencji w Lublinie na zaproszenie Radnych Rady Miasta Lublin.