Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek odwiedził Politechnikę Łódzką. Spotkał się z Rektorem uczelni Krzysztofem Jóźwikem i wręczył na jego ręce symboliczny czek o wartości ponad 10 mln zł na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego.

– Jesteśmy na Politechnice Łódzkiej, jednej z najlepszych politechnik w Polsce i w ogóle jednej z najlepszych uczelni w Polsce, które mają również swoje specjalizacje. Jedną z takich specjalizacji wiodących, należących do czołówki w Polsce i również na świecie, jest chemia – podkreślił Minister.  

Podczas wizyty Minister Przemysław Czarnek zwiedził także budynek Alchemium – magia chemii jutra. To gmach konferencyjno-dydaktyczno-laboratoryjny powstały dla Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej.  Aktualnie Politechnika Łódzka rozpoczęła drugi etap tej budowy. 

– Gratuluję tego wspaniałego obiektu, który pozwala na rozwijanie badań i rozwijanie dydaktyki ale gratuluję również rozpoczęcia drugiego etapu budowy Alchemii, budynku dla potrzeb wydziału chemii – podkreślił Minister Edukacji i Nauki. – W tym roku ministerstwo przeznaczy na drugi etap około 15 mln zł, a w kolejnych latach będzie to podobna suma, po to żeby ta inwestycja została dokończona z myślą o rozwoju badań i rozwoju dydaktyki właśnie tutaj, na Politechnice Łódzkiej – dodał Minister.