17 lutego br. odbyła się konferencja Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka dotycząca kontynuacji programu „Poznaj Polskę”. W ramach tego przedsięwzięcia szkoły otrzymają dofinansowanie na organizację wycieczek.

– Program pilotażowy „Poznaj Polskę” w ubiegłym roku odniósł ogromny sukces. Zorganizowano prawie 5 tys. wycieczek szkolnych, w których wzięło udział ponad 215 tys. uczniów – powiedział Minister Przemysław Czarnek podczas konferencji. 

– W tym roku przeznaczmy na ten cel łącznie 100 mln zł, z czego pierwsze 50 mln zł będzie uruchomione od 1 marca. Pozostałe środki uruchamiamy na jesieni 2022 roku – dodał szef MEiN.

Podczas konferencji Minister Przemysław Czarnek przybliżył szczegóły programu. 

– Środki finansowe zostaną podzielone na województwa. Proporcjonalnie na liczbę uczniów w danym województwie, tak żeby ten podział środków w całej Polsce był sprawiedliwy i żeby dostępność do tych środków była taka sama dla dzieci i młodzieży w każdym województwie w Polsce – podkreślił szef MEiN. 

– Przypomnijmy, że w ramach planowanej wycieczki należy zwiedzić co najmniej 2 punkty edukacyjne w przypadku wycieczki jednodniowej, 4 punkty w przypadku dwudniowej i 6 punktów edukacyjnych w przypadku wycieczki trzydniowej – powiedział Minister Przemysław Czarnek. Szef MEiN zaznaczył, że nie zmieniają się zasady dofinansowania wycieczki, które sięgają do 80% całej kwoty. Dodał, że procedura składania wniosków jest taka sama jak w ubiegłym roku. 

Szczegółowe informacje dotyczące programu