Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek odwiedził uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu. Uczestniczył w prezentacji nowo otwartej pracowni wyposażonej w sprzęt kupiony ze środków z programu Laboratoria Przyszłości.

– Inwestujemy w szkołę, bo edukacja jest naszą przyszłością. Szkoła to miejsce, w którym chcemy odkrywać talenty uczniów. Chcemy dać im do tego narzędzia. Temu służy program Laboratoria Przyszłości – powiedział Minister Przemysław Czarnek. – Szkoła w Grabowcu to szkoła, która korzysta ze wszystkich programów, jakie oferuje MEiN. Laboratoria Przyszłości cieszą się ogromnym zainteresowaniem, sprawiają radość uczniom, nauczycielom i całej społeczności szkolnej – podkreślił Minister Przemysław Czarnek. 

Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu otrzymała 74 700 zł. Dofinansowanie pozwoliło na stworzenie pracowni robotyki, z której będą korzystać najmłodsi uczniowie.

W dzisiejszym spotkaniu uczestniczyli również Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty, Sławomir Zawiślak Poseł na Sejm RP, a także przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, Rada Rodziców z Zespołu Szkół, a także uczniowie i nauczyciele. 

Program Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to największy w historii program wsparcia szkolnej infrastruktury. Do samorządowych szkół podstawowych trafiło nowoczesne wyposażenie wspierające kompetencje przyszłości. Na ten cel przeznaczono kwotę ok.1 mld zł. Szkoły mogły otrzymać od 30 tys. do nawet kilkuset tys. zł. W pierwszej kolejności wsparcie trafiło do szkół podstawowych. Już niedługo pieniądze na pracownie zostaną przekazane również do szkół niesamorządowych i ponadpodstawowych. 

Dzięki programowi do każdej szkoły w Polsce trafi nowoczesny sprzęt w postaci drukarek 3D, mikrokontrolerów, stacji lutowniczych oraz sprzętu do nagrań umożliwiającego prezentację osiągnięć uczniów (plus takie wyposażenie dodatkowe jakie sobie wybiorą). Szkoły mogą również dobrać urządzenia i sprzęt do rozwoju umiejętności manualnych oraz technicznych. 

O Zespole Szkół w Grabowcu

Zespół Szkół w Grabowcu, to placówka z wieloletnią tradycją, utworzona w 1916 r. W obecnym kształcie funkcjonuje od 2012 roku. W Zespole uczy się blisko 400 uczniów pod okiem 47 nauczycieli. Funkcjonuje tu przedszkole, szkoła podstawowa, liceum ogólnokształcące, a także schronisko młodzieżowe.

 Od 1998 roku szkoła należy do Rodziny Szkół Sienkiewiczowskich. Uczniowie Zespołu chętnie uczestniczą w ogólnopolskich, wojewódzkich oraz lokalnych konkursach o charakterze patriotycznym i historycznym: ,,Mistrzowie i patrioci”, ,,Bohaterowie są wśród nas”, ,,Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920. W obronie granic i niepodległości”, „Kardynał Stefan Wyszyński i jego nauka w oczach dzieci i młodzieży.”, „Cud nad Wisłą 1920 w 100-lecie Bitwy Warszawskiej”, „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia o żołnierzach SZP-ZWZ-AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”. Młodzież brała też udział w projekcie: ,,Będziemy pamiętać – losy więźniarek z Zamojszczyzny w obozie w Ravensbrück”, w ramach którego wyjechała do Niemiec.