Po raz kolejny obchodzimy najważniejsze święto świata nauki i szkolnictwa wyższego – Dzień Nauki Polskiej. Z tej okazji odbyła się uroczysta gala z udziałem Ministra Przemysława Czarnka oraz laureatów Nagród Ministra Edukacji i Nauki oraz Nagród Prezesa Rady Ministrów. Serdecznie gratulujemy wszystkim przedstawicielom środowisk naukowych i akademickich, dla których Dzień Nauki Polskiej to także okazja do rozważań na temat dokonań i kierunków rozwoju na przyszłość.

– Rola nauki w tworzeniu fundamentów polskiego potencjału rozwojowego jest nie do przecenienia, a działalność naukowa stanowi niezwykle cenny wkład w zasób wiedzy całej ludzkości – tymi słowami Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zwrócił się do uczestników gali Dnia Nauki Polskiej, która odbyła się w formule online. – W tym szczególnym dniu wyrażam głęboki szacunek i uznanie dla osób prowadzących działalność naukową. Realizują Państwo niezwykle odpowiedzialne i ważne zadania. Dziękuję również za wyrozumiałość Państwa bliskim, bowiem prowadzenie działalności naukowej wymaga wielu poświęceń – dodał Minister.

Podziękowania i gratulacje od Ministra Edukacji i Nauki 

W tym jakże ważnym dniu Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, jako członek społeczności akademickiej, podkreślił istotne znaczenie nauki we wszystkich dziedzinach. 

– Przez wieki nauka stanowiła kluczowy impuls do rozwoju intelektualnego, społecznego i gospodarczego państwa. Pozostaje ona priorytetem dla rządu Rzeczypospolitej Polskiej – podkreślił minister.  – Jako osoba odpowiedzialna za kierowanie resortem edukacji i nauki będę nieustannie zabiegał o to, żeby status przedstawicieli świata nauki nieustannie się polepszał – dodał.  

Podczas podziękowań skierowanych do przedstawicieli środowisk naukowych i akademickich, Minister wskazał także, iż „współpraca ośrodków naukowo-badawczych, instytucji państwa, a także przedsiębiorstw pozostają jednym z najważniejszych wyzwań dla polityki naukowej państwa”.

Na zakończenie swojego wystąpienia Minister Edukacji i Nauki przekazał wszystkim serdeczne gratulacje oraz życzył „niesłabnącej naukowej pasji, wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym, a także sukcesów badawczych, dydaktycznych i wdrożeniowych”.

Nagrody Ministra Edukacji i Nauki oraz Nagrody Prezesa Rady Ministrów

W dniu święta polskich środowisk naukowych i akademickich przyznawane są także Nagrody Ministra Edukacji i Nauki. Zgodnie z tradycją poprzednich lat, laureaci zostali wyróżnieni za zasługi w pięciu kategoriach: znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej, organizacyjnej oraz całokształt dorobku.