Minister Przemysław Czarnek i Wiceminister Wojciech Murdzek przedstawili założenia programu „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”. Celem przedsięwzięcia jest wsparcie publicznych uczelni zawodowych w doskonaleniu jakości kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym.

– Kontynuujemy program „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości” rozpoczęty jeszcze w 2019 roku. W tym roku przeznaczyliśmy na ten cel 15 mln zł dla 15 wyższych uczelni zawodowych – mówił Minister Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej, która odbyła się w siedzibie MEiN.

Zasady przyznawania wsparcia w ramach „Dydaktycznej inicjatywy doskonałości” przybliżył natomiast Sekretarz Stanu w MEiN Wojciech Murdzek. – Kryteria wskazują na budowaną z uczelniami wyższymi zawodowymi świadomość ich obecności i konieczności współpracy na poziomie regionalnym. W tych kryteriach mówimy, że żaden kierunek nie może być negatywnie oceniony. Są także kryteria mówiące o skali bezrobocia wśród absolwentów tych uczelni i ich zarobkach – wskazywał Wiceminister Wojciech Murdzek. 

– Ta inicjatywa pokazuje troskę o jak najwyższą jakość nauczania – dodał Wiceminister. 

Szczegóły programu