Informujemy i wspieramy! Pod takim hasłem obradowała dzisiaj, 1 marca br. Rada Dzieci i Młodzieży VI kadencji. Podczas spotkania członkowie Rady rozmawiali o wsparciu rówieśników z Ukrainy. Obrady rozpoczęły się od uczczenia ofiar konfliktu zbrojnego za naszą wschodnią granicą.

Tematyka spotkania RDiM
Posiedzenie Rady Dzieci i Młodzieży zdominowała kwestia konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Minister Edukacji i Nauki zachęcił członków RDiM do życzliwego przyjęcia swoich rówieśników pochodzących z terenów objętych walkami. Zaapelował również, aby Rada Dzieci i Młodzieży zachęcała innych uczniów do okazywania wsparcia uchodźcom z Ukrainy. – Wasz głos jest bardzo ważny – mówił Minister Edukacji i Nauki

Podczas spotkania członkowie RDiM wskazywali na potrzebę współpracy, szczególnie w zakresie zwalczania fake newsów oraz prowadzenia rzetelnej kampanii informacyjnej w swoich społecznościach szkolnych i lokalnych. Rada poinformowała, że nawiązała kontakt ze swoim odpowiednikiem stronie ukraińskiej.

Rada Dzieci i Młodzieży solidaryzuje się z Ukrainą
Członkowie Rady Dzieci i Młodzieży opracowali stanowisko w sprawie obecnej sytuacji na Ukrainie i zaapelowali o pełne wsparcie osób przybywających do Polski w wyniku działań zbrojnych prowadzonych na Ukrainie.

Stanowisko RDiM w sprawie Ukrainy
Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki wyraża pełną solidarność z Ukrainą, w szczególności z naszymi młodymi przyjaciółmi. Ukraina padła ofiarą agresji Federacji Rosyjskiej, która naruszyła jej integralność terytorialną i wszczęła bezprawną wojnę.

Wspieramy i będziemy wspierać bohaterski naród ukraiński. Podziwiamy odwagę i heroizm żołnierzy oraz ludności cywilnej walczącej o swój kraj.

W tym trudnym momencie apelujemy o pełne wsparcie dla uchodźców przybywających do Polski z terenów objętych działaniami zbrojnymi. Ważna jest nie tylko opieka socjalna dla dzieci i ich rodzin, ale także troska o zapewnienie najmłodszym odpowiedniej edukacji.

Również studenci i naukowcy z Ukrainy powinni mieć możliwość kontynuowania studiów i kariery naukowej na terenie naszego kraju. Zwracamy się do rektorów uczelni z apelem o wsparcie w tej sprawie. Prosimy także o okazanie pomocy ukraińskim studentom kształcącym się w Polsce.

Pokój jest prawem człowieka. Dziś jest on zagrożony z powodu bezprawnej polityki Rosji i wspierającej ją Białorusi. To działania, które uderzają w fundamenty naszej cywilizacji. Władimir Putin i Aleksander Łukaszenka sami się z niej wykluczyli.

Prosimy wszystkie młode osoby o pełne wsparcie uchodźców z Ukrainy. Włączajmy się w zbiórki i wolontariat. Pamiętajmy o zachowaniu spokoju i korzystaniu tylko ze sprawdzonych źródeł informacji.

Rada Dzieci i Młodzieży VI kadencji
Zadaniem Rady jest wyrażanie opinii dzieci i młodzieży w sprawach związanych z oświatą i wychowaniem. W skład Rady wchodzą 32 osoby – po dwie z każdego województwa. Kadencja Rady upłynie 30 września 2023 r.

Podczas spotkania szef MEiN Przemysław Czarnek wręczył powołanie Aleksandrze Horoszko – nowej Przewodniczącej Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki.