Prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu RP projekt ustawy o utworzeniu nowej instytucji naukowej – Akademii Kopernikańskiej. W uroczystość w Pałacu Prezydenckim uczestniczył Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że ustawa o Akademii Kopernikańskiej została przygotowana wspólnie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Kancelarię Prezydenta. Projekt kontynuuje reformę polskiej nauki, w ramach której powstały m.in.: Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej czy Sieć Badawcza Łukasiewicz.

– Przygotowaliśmy projekt ustawy, który stanowi domknięcie prowadzonych do tej pory reform w zakresie nauki. Ma on służyć wzmocnieniu polskiej kadry akademickiej, jej konkurencyjności i wzmacnianiu współpracy międzynarodowej – mówił Prezydent RP. 

W skierowanym dzisiaj do Sejmu RP projekcie ustawy znalazły się również zapisy dotyczące przyznawania stypendiów, grantów i nagród kopernikańskich. Jedna z nich, w wysokości 500 tys. zł, będzie przyznawana za istotne osiągnięcia naukowe.

Prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję, że obchodzona w przyszłym roku 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika zbiegnie się z ustanowieniem Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika.