Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek odwiedził Zespół Szkół w Horodle. Obecnie w placówce znajduje się punkt recepcyjny obsługujący przejście graniczne w Zosinie. Podczas wizyty szef MEiN spotkał się m.in. z uczniami klasy III, z którymi rozmawiał o wsparciu uchodźców z Ukrainy.

– Jesteśmy w Horodle. To gmina najbardziej wysunięta na wschód w Polsce, granicząca z Ukrainą. To miejsce, w którym znajduje się duża szkoła, która oddała na potrzeby uchodźców, w tym dzieci ukraińskich, salę gimnastyczną – mówił Minister Przemysław Czarnek podczas wizyty w Zespole Szkół w Horodle. 

Szef MEiN wskazywał, że działania władz lokalnych i dyrekcji placówki są przykładem dobrze zorganizowanej pomocy dla uchodźców. Podkreślił również, że mimo trudnej sytuacji frekwencja w szkole jest bardzo wysoka: – Szkoła w Horodle to miejsce, które pokazuje wszystkim samorządowcom, jak można skutecznie i adekwatnie do rzeczywistości zorganizować naukę w szkole. Jestem dumny z dzieci z Horodła, że pomimo tego, co ich otacza, to frekwencja w szkole jest bardzo duża. 

Minister Przemysław Czarnek zapewniał również o bezpieczeństwie i odpowiednich warunkach do nauki: – Chcę zapewnić dzieci w całej Polsce, jesteśmy bezpieczni, możemy śmiało chodzić do polskich szkół, jest to zorganizowane bardzo dobrze. Jednocześnie jesteśmy członkami najpotężniejszego w dziejach świata sojuszu NATO i nic nam nie grozi – podkreślał Minister Przemysław Czarnek.

Podczas wizyty Minister Przemysław Czarnek spotkał się z Wójtem Horodła Krzysztofem Bożkiem oraz Dyrektorem Zespołu Szkół Janem Hajkowskim. Rozmawiał także z uchodźcami, którzy obecnie przebywają w punkcie recepcyjnym. W spotkaniu wzięła udział również Lubelska Kurator Oświaty Teresa Misiuk.  

Punkt recepcyjny w Zespole Szkół w Horodle 

Horodło to najbardziej wysunięta na wschód gmina w Polsce. W Zespole Szkół w Horodle obecnie uczy się ok. 300 uczniów, a zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym. W sali gimnastycznej placówki zorganizowano punkt recepcyjny obsługujący przejście graniczne w Zosinie. Na przyjęcie uchodźców przygotowano 100 miejsc. W ciągu doby do punktu przejeżdża ok. 300 osób. Otrzymują doraźną pomoc. Uchodźcy mają zapewniony posiłek, nocleg, pomoc medyczną i psychologiczną. W zależności od potrzeb mogą wybrać miejsce dalszego pobytu na terenie całego kraju.

W pomoc uchodźcom angażuje się społeczność szkolna i lokalna. Nauczyciele szkoły i starsi uczniowie wspierają dzieci, które znajdują się w punkcie recepcyjnym. Pomagają również okoliczni mieszkańcy, szczególnie panie z kół gospodyń wiejskich. 

Spotkanie szefa MEiN z uczniami z Horodła 

Podczas wizyty w Zespole Szkół w Horodle szef MEiN spotkał z uczniami klasy III. Minister Przemysław Czarnek rozmawiał z dziećmi o bieżącej sytuacji w Polsce i za granicą. Podziękował uczniom za to, że wspierają osoby potrzebujące: – Jestem dumny z waszej postawy, tak zachowują się koleżanki i koledzy z innych szkół w kraju – powiedział Minister Przemysław Czarnek. 

Wsparcie uczniów i studentów z Ukrainy – działania MEiN

W związku z eskalacją konfliktu zbrojnego do Polski codziennie przybywają uchodźcy z Ukrainy. Wśród nich dużą grupę stanowią dzieci w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 

Podczas wizyty w Horodle Minister Przemysław Czarnek mówił o działaniach MEiN na rzecz uczniów i studentów z Ukrainy. Zapewnił o wsparciu, które obejmuje m.in.: 

  • prawo do edukacji dla dzieci i młodzieży z Ukrainy,
  • dodatkowe zajęcia z języka polskiego,
  • zajęcia wyrównawcze,
  • bezpłatną pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci i ich rodziców,
  • możliwość kontynuowania studiów oraz wnioskowania o wsparcie finansowe,
  • możliwość kontynuowania badań naukowych w polskich uczelniach i instytutach naukowych.

Minister Przemysław Czarnek poinformował również, że samorządy otrzymały środki na organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Mogą być one przeznaczone również na wsparcie dzieci przybywających z Ukrainy.