Ministerstwie Edukacji i Nauki odbyło się spotkanie robocze dotyczące perspektyw przekształcenia Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Akademię Piotrkowską. W rozmowach z Ministrem Edukacji i Nauki Przemysławem Czarnkiem uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele UJK w Kielcach.

Podczas spotkania omawiano koncepcję przekształcenia Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim w Akademię Piotrkowską. Poruszone zostały kwestie związane m.in. z organizacją nowej uczelni, bazą dydaktyczną czy finansowaniem. 

Początek działalności Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego jest związany z powstaniem w 1981 roku Piotrkowskiego Wydziału Zamiejscowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ośrodek został utworzony na bazie Oddziału Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim. Pierwszym kierunkiem kształcenia było nauczanie początkowe na 3-letnich studiach zawodowych. W kolejnych latach uczelnia uzyskiwała uprawienia do prowadzenia studiów na innych kierunkach zarówno w formie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Piotrkowska Filia realizuje działalność dydaktyczną i naukową uwzględniającą specyfikę i potrzeby regionu.