Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy oraz powołanie Rady ds. Edukacji Uchodźców to główne tematy dzisiejszej konferencji z udziałem kierownictwa MEiN. Podczas spotkania przedstawiono rozwiązania, które zapewnią ukraińskim uczniom dostęp do edukacji, a także umożliwią kontynuowanie studiów i kariery naukowej w Polsce. W konferencji uczestniczyli Minister Przemysław Czarnek oraz Wiceministrowie Dariusz Piontkowski, Marzena Machałek, Tomasz Rzymkowski oraz Włodzimierz Bernacki.

Minister Przemysław Czarnek przedstawił rozwiązania dotyczące oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki przyjęte przez Radę Ministrów w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy, tzw. specustawie. Szef MEiN zwrócił uwagę, że najlepszą formą włączenia dzieci ukraińskich w polski system edukacji jest tworzenie oddziałów przygotowawczych.
 
– Dołączenie dzieci ukraińskich, które nie mówią w języku polskim, do klas z polskimi dziećmi mogłoby stanowić dla nich dodatkowy stres. Oszczędźmy im tego stresu, dzieci ukraińskie mają go już wystarczająco dużo – mówił Minister Przemysław Czarnek. – Większą korzyścią dla tych dzieci będzie zorganizowanie dla nich edukacji w swoim środowisku, w swoim gronie. Stąd utworzenie oddziałów przygotowawczych. W ramach tych oddziałów prowadzona będzie nauka języka polskiego oraz przygotowanie do kolejnych etapów edukacji – wskazywał Minister Edukacji i Nauki. 
 
Szef MEiN podkreślił, że takie rozwiązanie przygotuje dzieci na dwie możliwości – pozostanie w Polsce lub powrót do Ukrainy. Zaznaczył jednocześnie, że oddziały przygotowawcze mogą funkcjonować poza szkołami i wykorzystywać infrastrukturę, która nie jest przeznaczona na cele oświatowe. Podał jako przykład Ośrodek Rozwoju Edukacji. W Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku zostanie otwarty oddział przygotowawczy, w którym dzieci z Ukrainy będą miały zapewnioną edukację.
 
– Dla dzieci z Ukrainy tworzymy jak najmniej inwazyjny system, w którym będzie zagwarantowana opieka edukacyjna – dodał Minister Edukacji i Nauki.

Szef MEiN wielokrotnie podkreślał, że wszystkie działania pomocowe nie mogą zakłócić procesu edukacyjnego w polskiej szkole. – Naszym priorytetowym zadaniem jest zadbanie o to, żeby dzieci w polskich szkołach pomimo kryzysu humanitarnego, pomimo wojny na Ukrainie, pomimo tego, że przyjęliśmy już 1 mln 300 tys. uchodźców, mogły w sposób niezakłócony kontynuować swoją naukę, przygotowywać się do egzaminów, do promocji do następnej klasy czy do matury – wskazywał. 
 
Podczas konferencji Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek poinformował też o powołaniu Rady ds. Edukacji Uchodźców. Członkowie Rady będą na bieżąco analizować sytuację związana z napływem uchodźców z Ukrainy do Polski w kontekście edukacji oraz nauki i szkolnictwa wyższego.