Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek odwiedził dziś Mazowiecką Uczelnię Publiczną w Płocku. Tematem spotkania z Rektorem oraz pozostałymi przedstawicielami władz uczelni był jej potencjał w kontekście uruchomienia kierunku lekarskiego.

Podczas wizyty Minister Przemysław Czarnek zapoznał się z obecną infrastrukturą badawczo-dydaktyczną jednostki oraz planowanymi inwestycjami Collegium Medicum, w kontekście uruchomienia kierunku lekarskiego. Zwiedził także Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznych i pracownie dydaktyczne oraz wziął udział w prezentacji wirtualnego stołu anatomicznego.

Na zakończenie spotkania Minister wyraził nadzieję, iż przy wykorzystaniu potencjału uczelni powstanie w Płocku kierunek lekarski. – Jesteśmy przekonani, że od 1 października 2023 roku Płock stanie się centrum nie tylko kształcenia pielęgniarek i położnych, na bardzo wysokim poziomie, ale też ważnym centrum kształcenia lekarzy w Polsce. Płock to wielkie miasto z bardzo dobrze funkcjonującym szpitalem, zapleczem do kształcenia, również praktycznego, na kierunku lekarskim i ze świetną uczelnią, już wyposażaną w centrum symulacji medycznej, które będzie rozbudowane na potrzeby kształcenia lekarzy – mówił Minister.

Szef MEiN wskazał na deficyt kadry lekarskiej, który może sięgać nawet 60 tys. – Zatem jedyną drogą, by ten niedobór kadry uzupełnić, jest otwieranie kierunków lekarskich wszędzie tam, gdzie mogą być one utworzone, czyli wszędzie tam, gdzie jest potencjał do ich utworzenia, a Mazowiecka Uczelnia Publiczna z całą pewnością ten potencjał ma – mówił Minister. Dodał też, że Ministerstwo Edukacji i Nauki deklaruje ścisłą współpracę z uczelnią, widząc żywotne potrzeby Państwa Polskiego.

Minister Przemysław Czarnek nawiązał też do obecnej sytuacji, związanej z przyjmowaniem i pomocą uchodźcom z Ukrainy. Wskazał, iż do tej pory zarejestrowano 42,5 tys. ukraińskich dzieci w polskich szkołach. Cały czas tworzone są oddziały przygotowawcze, których obecnie jest ponad 500. – Oddziały przygotowawcze są najlepszą, najbardziej elastyczną formą przyjmowania dzieci, zwłaszcza tych, które nie znają języka polskiego i nie rozumieją języka polskiego. Dla nich mniej stresującym będzie uczenie się w swoim środowisku – podkreślił Minister.

W spotkaniu udział wzięli: Rektor Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku – prof. dr hab. n. med. Maciej Słodki, Prorektor ds. nauki i rozwoju: dr Anna Nowacka, Prorektor ds. studenckich i dydaktyki – dr hab. Andrzej Kansy, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych – dr Paweł Kaczmarczyk, Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Informatyki – dr Agnieszka Rumianowska, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu – prof. Mariola Głowacka.