Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek rozmawiał dziś rano z Komisarz UE ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży Mariya Gabriel. Spotkanie w formie on-line dotyczyło m.in. rozwiązań w systemie edukacji i nauki w Polsce w związku z przyjęciem uchodźców z Ukrainy.

Szef MEiN podczas rozmowy podkreślił, że obecnie w polskich szkołach jest już 45 tys. dzieci z Ukrainy. – Każdego dnia dyrektorzy szkół przyjmują 10 -15 tys. dzieci, rośnie to lawinowo – mówił Minister. Przedstawił też rozwiązania jakie zostały przyjęte w przyjmowaniu dzieci Ukraińskich do polskich szkół m.in: tworzeniu oddziałów przygotowawczych, w których dzieci uczestniczą w zajęciach z poszczególnych przedmiotów ale też uczą się języka polskiego, zatrudnianiu nauczycieli, zarówno ukraińskich jak i polskich oraz systemie przyjmowania wolontariuszy, którzy pomagają w tłumaczeniu z języka ukraińskiego.

Minister Przemysław Czarnek podkreślił też, iż wszystkie działania pomocowe nie mają na celu przejęcia obywateli ukraińskich, a jedynie pomoc. – Wszystko, co robimy nie jest po to, aby przejąć dzieci czy naukowców. Jesteśmy po to, aby się nimi zaopiekować. Po zakończeniu wojny chcemy, by wrócili na Ukrainę, bo oni są potrzebni wolnej i suwerennej Ukrainie – mówił szef MEiN.

Komisarz Mariya Gabriel wyraziła wdzięczność i szacunek za zaangażowanie w pomoc uchodźcom z Ukrainy, wskazała też możliwości i środki jakimi instytucje europejskie mogą wspomagać studentów i naukowców z Ukrainy.

Mariya Gabriel jest filologiem i politologiem, w jej kompetencjach leży nadzór nad realizacją programu Horyzont Europa, w ramach którego finansowane są badania naukowe i innowacje. Ponadto odpowiada za rozwój Europejskiej Przestrzeni Badawczej we współpracy z państwami członkowskimi, zapewnienie równowagi pomiędzy priorytetami badawczymi i gospodarczymi oraz wzmocnienie współpracy międzynarodowej w obszarach edukacji, badań, innowacji i kultury.

Komisarz Mariya Gabriel kieruje pracami komisji nad europejskim obszarem edukacji do 2025 r. W zakres obszaru, który nadzoruje wchodzi także promowanie doskonałości i tworzenia sieci między europejskimi uniwersytetami oraz wdrażanie europejskiej inicjatywy uniwersyteckiej. Odpowiada za aktualizację planu działania w zakresie edukacji cyfrowej i podnoszenie świadomości na temat dezinformacji.