Minister Przemysław Czarnek uczestniczył w posiedzeniu ds. Edukacji UE, w którym udział wzięli ministrowie odpowiedzialni za edukację z państw członkowskich Unii Europejskiej. Przedmiotem spotkania była sytuacja związana z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy, w tym przymusowa migracja ukraińskich dzieci i młodzieży.

Posiedzenie ds. Edukacji UE

Spotkanie ministrów dotyczyło podjętych lub planowanych przedsięwzięć dotyczących wsparcia materialnego dla dzieci i kadry nauczycielskiej pozostającej w Ukrainie, zapewnienia ciągłości edukacji dzieciom ukraińskim oraz sposobów na zapewnienie solidarności i koordynacji inicjatyw państw członkowskich.

Minister Przemysław Czarnek przedstawił zebranym bardzo dynamiczną sytuację związaną z przyjmowaniem dzieci z terenów Ukrainy do systemu szkolnictwa obowiązującego w Polsce. – Obecnie w Polsce jest już 700 tys. dzieci ukraińskich uchodźców w wieku szkolnym, z czego blisko 60 tys. z nich jest już zarejestrowana w polskich szkołach – mówił Minister Czarnek jednocześnie wskazując, że dzieci przyjmowane są na zasadach bardzo elastycznych. Te, które znają język polski są przyjmowane do polskich klas, a dzieci, które nie znają języka polskiego są kierowane do oddziałów przygotowawczych. Szef resortu zaznaczył, że proces odbywa się w sposób elastyczny, aby nie potęgować stresu u ukraińskich dzieci.

Podobna elastyczność występuje przy zatrudnianiu osób z Ukrainy w polskich szkołach. – Od przyszłego tygodnia ruszają też kursy języka polskiego dla nauczycieli ukraińskich – mówił Minister Czarnek, zaznaczając jednocześnie, że wszystkie te działania mają za zadanie jedynie pomóc do czasu, kiedy Ukraińcy będą mogli wrócić do swojego kraju. – Oni są potrzebni wolnej i niepodległej ojczyźnie – dodał Minister.

Szef MEiN na zakończenie wystąpienia zaprosił komisarz UE ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży Mariye Gabriel oraz przewodniczącego prezydencji francuskiej Jean-Michel Blanquer’a do odwiedzenia Polski, by mogli na miejscu zobaczyć prowadzone działania na rzecz uchodźców z Ukrainy.