Szef MEiN Przemysław Czarnek uczestniczył w otwarciu budynku Wydziału Medycznego Collegium Medicum UKSW. W spotkania udział wzięli, m. in. kardynał Kazimierz Nycz oraz Dziekan Wydziału Medycznego Collegium Medicum dr hab. n. med. prof. uczelni Filip Szymański. Podczas wystąpienia Minister wskazywał na konieczność kształcenia kadry medycznej, co stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne.

Budowa Wydziału Medycznego Collegium Medicum UKSW
Budowa Wydziału Medycznego Collegium Medicum UKSW rozpoczęła się 17 kwietnia 2020 roku, zaś wmurowanie kamienia węgielnego nastąpiła 18 sierpnia 2020 roku w obecności kardynała Kazimierza Nycza oraz przedstawicieli władz państwowych.
W gmachu znajdują się sale dydaktyczne, pomieszczenia laboratoryjne i symulacji medycznych, pokoje biurowe, sanitarne, socjalne i techniczne. Wyposażenie budynku w najnowsze dostępne na światowym rynku urządzenia służące do diagnostyki chorób cywilizacyjnych, umożliwiło prowadzenie interdyscyplinarnych projektów naukowych.

Baza kliniczna dla studiów WMCM UKSW w Warszawie
Wydział Medyczny Collegium Medicum UKSW ściśle współpracuje z wieloma renomowanymi warszawskimi ośrodkami medycznymi. Bazę kliniczną dla studiów stanowią obecnie: Międzyleski Szpital Specjalistyczny, Mazowiecki Szpital Bródnowski, Instytut Centrum Zdrowia Dziecka oraz Centralny Szpital Kliniczny MSWiA przy ul. Wołoskiej w Warszawie.