Podczas swojej wizyty w Paryżu Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zapowiedział zwiększenie subwencji na Polską Akademię Umiejętności z przeznaczeniem na utrzymanie Biblioteki Polskiej w Paryżu, będącej nieoficjalną ambasadą kultury polskiej we Francji.

W ramach roboczych spotkań w polskich szkołach we Francji, rozmów z uczniami i nauczycielami tych placówek, Minister Czarnek odwiedził Bibliotekę Polskę w Paryżu. Z uwagi na konieczność utrzymania i dalszego rozwoju potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego Biblioteki, która pełni wielką rolę w szerzeniu kultury polskiej we Francji i jest niekwestionowanym centrum języka ojczystego na obczyźnie, szef resortu edukacji poinformował o zwiększeniu subwencji dla Polskiej Akademii Nauk na zadania związane z utrzymaniem i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych.

– Biblioteka Polska w Paryżu to wyjątkowe miejsce na mapie Paryża. To miejsce edukacji polskich dzieci, miejsce szerzenia polskiej kultury we Francji i na świecie. Wszyscy jesteśmy za nie odpowiedzialni – podkreślił Minister Przemysław Czarnek.