Minister Przemysław Czarnek złożył wizytę w Paryżu. W czasie dwudniowego pobytu w stolicy Francji szef MEiN odbył szereg rozmów na temat oświaty polonijnej, spotkał się z uczniami, rodzicami i nauczycielami polskich szkół oraz przedstawicielami francuskiej Polonii. Minister Edukacji i Nauki odwiedził także Bibliotekę Polską w Paryżu i uczestniczył w konferencji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

W oficjalnych spotkaniach Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka uczestniczyli: Ambasador RP we Francji Jan Emeryk Rościszewski oraz Dyrektor ORPEG Justyna Kralisz.

Wizyty w polskich szkołach we Francji
– To wymaga wielkiego hartu ducha i patriotyzmu, aby po nauce w szkole francuskiej, w sobotę dojeżdżać i uczyć się w szkole polskiej – mówił Minister Przemysław Czarnek podczas spotkań w polskich szkołach we Francji. Szef MEiN dziękował uczniom za ich zaangażowanie w naukę języka polskiego i zdobywanie wiedzy o Polsce. Wyrażał wdzięczność nauczycielom oraz rodzicom za wspieranie edukacji swoich dzieci.

Minister Edukacji i Nauki podkreślał, że uczniowie polskich szkół za granicą mogą uczestniczyć w tych samych programach, co ich rówieśnicy w kraju. Są to m.in. „Laboratoria Przyszłości”, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 oraz „Aktywna tablica”.

Obecnie trwają prace, które umożliwią polskim szkołom udział w programie „Poznaj Polskę”: – Tworzymy programy, rozwiązania prawne i finansowe, które to ułatwią. Chcemy, żebyście otrzymywali środki z „Poznaj Polskę” i odwiedzali miejsca związane z polską kulturą, historią oraz nauką – mówił Minister Przemysław Czarnek, zachęcając do udziału w przedsięwzięciu.

Wizyty w polskich szkołach, spotkania z uczniami, nauczycielami i rodzicami zdominowały pierwszy dzień wizyty Ministra Edukacji i Nauki we Francji. Szef MEiN odwiedził Szkołę Polską przy Ambasadzie RP w Paryżu, która działa przy Parafii św. Genowefy, oraz Szkołę Polską im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu.

Szkoła Polska im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu prowadzi kształcenie w zakresie szkoły podstawowej i liceum. W obecnym roku szkolnym w placówce uczy się 922 uczniów, w tym 857 w szkole podstawowej i 65 w liceum. Zatrudnionych jest 23 nauczycieli. Zajęcia odbywają się w środy, piątki i soboty.

W Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Paryżu, która działa przy Parafii św. Genowefy, uczy się 332 uczniów, w tym 310 w szkole podstawowej i 22 w liceum. W szkole pracuje 9 nauczycieli Zajęcia odbywają się w środy i soboty.

Biblioteka Polska w Paryżu
Ważnym punktem pobytu Ministra Edukacji i Nauki w stolicy Francji była wizyta w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Placówka, która powstała w roku 1838, pełni rolę centrum kulturalnego i edukacyjnego. W jej zbiorach znajdują się unikatowe dzieła, archiwalia i pamiątki narodowe.

Podczas wizyty w placówce szef MEiN spotkał się z przedstawicielami francuskiej Polonii, w tym z Prezesem Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego we Francji prof. Pierrem Zaleskim. Poinformował również o zwiększeniu subwencji na Polską Akademię Umiejętności z przeznaczeniem na utrzymanie Biblioteki Polskiej w Paryżu.

Konferencja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Szef MEiN uczestniczył także w konferencji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, która została zorganizowana w Ambasadzie Polskiej w Paryżu. Podczas wydarzenia Minister Przemysław Czarnek przybliżył działania resortu edukacji i nauki na rzecz oświaty polonijnej oraz wsparcia studentów i badaczy polonijnych.

Minister Przemysław Czarnek wskazywał, że oświata polonijna zajmuje szczególne miejsce w polityce edukacyjnej państwa: – Wspieramy Polonię przez nasze codzienne działania, takie jak program „Laboratoria Przyszłości”, dzięki któremu wyposażamy w sprzęt szkoły za granicą, a także „Poznaj Polskę”, oferującym wsparcie finansowe wyjazdów do Polski, aby dzieci mogły zwiedzać polskie miejsca kultury, nauki.

W swoim wystąpieniu Minister Przemysław Czarnek zaznaczał również, że działania przedstawicieli Polonii w ich miejscach pracy i zamieszkania mają nieocenioną wartość dla Polski. Zapowiedział jednocześnie dalsze wsparcie finansowe tej aktywności: – Będziemy inwestować w Polonię, aby wspierać polskie szkoły, ośrodki kultury i nauki. Chcemy, by młodzież mogła uzyskiwać stypendia, które będą pokrywały koszty nauki i pobytu w Polsce na wybranych uczelniach. Chcemy ten potencjał wykorzystywać – mówił.

Podczas konferencji Rektor KUL ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski zaprezentował ofertę edukacyjną dla Polonii we Francji i zapowiedział uruchomienie studiów podyplomowych i kursów zawodowych KUL w Paryżu.

Miejsca pamięci
Minister Edukacji i Nauki odwiedził także miejsca pamięci związane z polską kulturą i historią. Wraz z delegacją MEiN złożył wieńce na grobie Fryderyka Chopina na cmentarzu Père-Lachaise oraz na płycie „Solidarności” przy placu Inwalidów. Tablica jest symbolem polsko-francuskich manifestacji po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce.