Szef MEiN otworzył wirtualną strzelnicę w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie. Inwestycja została dofinansowana ze środków programu MON „Strzelnica w powiecie”. Pozwala na wzbogacenie oferty kształcenia w klasach mundurowych.

Otwarcie wirtualnej strzelnicy
– Szkolenia wojskowe, szkolenia dotyczące obsługi broni to rzecz, która jest powszechnie akceptowana – mówił Minister Przemysław Czarnek podczas uroczystego apelu połączonego z otwarciem wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lublinie.

Szef MEiN podkreślał, że planowane zmiany w przedmiocie edukacja dla bezpieczeństwa są odpowiedzią na aktualne wyzwania i zagrożenia: – Podobnie duże jest poparcie w społeczeństwie dla powrotu czegoś, co kiedyś w przeszłości nazywaliśmy przysposobieniem obronnym. Dziś, w porozumieniu z Ministerstwem Obrony Narodowej, zmieniamy podstawy edukacji dla bezpieczeństwa – wskazywał Minister. – To wszystko po to, by móc się bronić na wypadek, gdyby do takiej sytuacji, takiej konieczności doszło – dodał.

Wirtualna strzelnica umożliwia zwiększenie liczby zajęć edukacyjnych dla uczniów klas mundurowych i wprowadzenie dodatkowego przedmiotu uzupełniającego – strzelectwo sportowe. Inwestycja została dofinansowana ze środków programu Ministerstwa Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie 2021”.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie
W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie wchodzą: XIV Liceum Ogólnokształcące oraz Szkoła Podstawowa nr 45. W obecnym roku szkolnym w 16 oddziałach liceum uczy się 448 uczniów. Ministerstwo Obrony Narodowej zakwalifikowało szkołę do realizacji Pilotażowego Programu Edukacji Wojskowej Certyfikowanych Pionów Mundurowych Klas Wojskowych na lata 2017-2020. Od 1 września 2020 r. w XIV Liceum Ogólnokształcącym funkcjonują oddziały przygotowania wojskowego. Szkoła w swojej ofercie posiada również klasy przygotowujące do pracy w służbach celno-skarbowych i straży granicznej.