Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek zakończył trzydniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. Szef resortu odwiedził stany Illinois i Wisconsin, gdzie spotkał się z Polonią, naukowcami polskiego pochodzenia oraz kadrą naukową z Medical Colllege of Wisconsin.

Głównym celem wizyty było poznanie problemów i wyzwań stojącymi przed środowiskami polonijnym w USA w zakresie edukacji i nauki oraz przedstawienie oferty MEiN dla polskich szkół i środowisk akademickich działających na terenie Stanów Zjednoczonych.

Kluczowym punktem pierwszego dnia wizyty w Stanach Zjednoczonych było podpisanie Deklaracji w Sprawie Współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki z Radą Stanu Illinois ds. Edukacji w Zakresie Doskonalenia i Kierowania Nauczycieli. Wspólnie z Ministrem Przemysławem Czarnkiem podpis na dokumencie złożył Dyrektor Generalny Rady ds. Edukacji Stanu Illinois Ernesto Matias, który zapowiedział swój przyjazd do Polskim w najbliższym możliwym terminie. Zadeklarowana współpraca będzie obejmować stworzenie możliwości wymiany kadry pedagogicznej, wymianę doświadczeń w zakresie doskonalenia zawodowego, podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie doskonalenia zawodowego, a także promowanie lokalnych projektów dwustronnych. Na podstawie zawartej umowy władze stanu Illinois będą rozwijać naukę języka polskiego w szkołach w systemie amerykańskim.

Kolejnym istotnym wydarzeniem było spotkanie szefa MEiN z naukowcami z Medical Colllege of Wisconsin. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz KO-MED Centra Kliniczne. Rozmowy dotyczyły nawiązania współpracy pomiędzy uczelniami oraz wymiany doświadczeń w zakresie badania nowotworów. Jako efekt rozmów obie strony potwierdziły, że Polscy badacze będą współpracowali z amerykańskimi naukowcami z Wisconsin nad rozwojem nowatorskich badań chorób nowotworowych.

Trzecim ważnym punktem wizyty Ministra Przemysława Czarnka w Stanach Zjednoczonych było spotkanie z senatorami i legislatorami stanu Wisconsin. Dyskusji przewodniczył Senator Dan Feyen. Podczas spotkania rozmawiano o wymianie akademickiej i możliwościach zacieśnienia współpracy w tym zakresie. Podkreślono, że jest to jeden z kluczowych czynników umożliwiających rozwój kadry akademickiej. Była to kontynuacja spotkań rozpoczętych już w 2018 roku.

Ponadto w trakcie spotkań z przedstawicielami szkolnej i uczelnianej polonii szef MEiN wręczył medale Komisji Edukacji Narodowej zasłużonym polonijnym działaczom oświatowym. Odwiedził również miejsca pamięci związane z polską historią. Wystąpił również na konferencji prasowej w Konsulacie Generalnym RP w Chicago, na której przedstawił nowe rozwiązania przygotowane dla placówek dydaktycznych. Minister Przemysław Czarnek uczestniczył także w obchodach Memorial Day na Calvary Cementery – święta upamiętniającego obywateli, którzy zginęli w trakcie odbywania służby wojskowej.

Podczas wszystkich oficjalnych spotkań odbywała się prezentacja filmu „Karta z Powstania”. To niezwykle widowisko historyczne zrealizowane w technologii wirtualnej rzeczywistości, w którym można uczestniczyć za pomocą specjalnych gogli VR. Już wkrótce taki sprzęt trafi do polskich szkół za granicą dzięki programowi „Laboratoria Przyszłości”. Minister Edukacji i Nauki podkreślał, że uczniowie polskich szkół za granicą mogą uczestniczyć w tych samych programach, co ich rówieśnicy w kraju. Są to m.in. „Laboratoria Przyszłości”, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 oraz „Aktywna tablica”.