Spotkania z władzami śląskich uczelni oraz rozmowy o projektach realizowanych w Akademickim Centrum Medycznym AWF w Katowicach to kluczowe punkty wizyty szefa MEiN na Śląsku.

Wsparcie dla śląskich uczelni
Podczas wizyty na Śląsku szef MEiN przekazał władzom uczelni symboliczne czeki na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz projekty: „Wspieranie procesów konsolidacji uczelni” oraz „Doskonałość dydaktyczna uczelni”. Z rąk Ministra Edukacji i Nauki czeki odebrali rektorzy: Uniwersytetu Śląskiego, AWF w Katowicach, Politechniki Śląskiej oraz Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ponad 13,4 mln dofinansowania dla Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach:
– 9,3 mln zł – utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego,
– 3,6 mln zł – projekt „Wspieranie procesów konsolidacji uczelni”,
– 463 tys. zł – projekt „Doskonałość dydaktyczna uczelni”.
Wsparcie dla Politechniki Śląskiej – 5,8 mln zł
– 4 809 900 zł – utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego,
– 339 725 zł – projekt „Wspieranie procesów konsolidacji uczelni”,
– 676 618 zł – projekt „Doskonałość dydaktyczna uczelni”.
Środki dla Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – 864 tys. zł
– 339 725 zł – projekt „Wspieranie procesów konsolidacji uczelni”,
– 524 462 zł – projekt „Doskonałość dydaktyczna uczelni”.
Wsparcie dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach:
– 243 900 zł – utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego.

Akademickie Centrum Medyczne AWF Katowice
Podczas wizyty na Śląsku szef MEiN rozmawiał o rozwoju oraz projektach realizowanych w Akademickim Centrum Medycznym AWF w Katowicach. Działalność ACM-AWF koncentruje się wokół czterech podstawowych aspektów: szkolenia i specjalizacje, współpraca z uczelniami, leczenie, badania oraz nowe technologie i opiera się na wykorzystaniu dotychczasowego dorobku naukowego uczelni.

Obecnie ACM-AWF zajmuje się problemem otyłości i wadami postawy u dzieci. Realizuje pilotażowy projekt, który obejmie uczniów publicznych szkół podstawowych. Jego celem jest zapobieganie negatywnym skutkom zdrowotnym i społecznym otyłości i wad podstawy oraz minimalizowanie wydatków w służbie zdrowia przez wczesne wykrywanie nieprawidłowości.

W ACM-AWF trwają także prace nad innymi projektami, np.: automatycznym namiotem barierowym, ECMO (sztuczne płuco) czy kulą ortopedyczną.