Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek spotkał się z przedstawicielami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, którzy przebywają na obozie w Porąbce w województwie śląskim. Z młodymi ludźmi szef MEiN rozmawiał na temat dalszego rozwoju programu oraz o bezpieczeństwie podczas letniego wypoczynku i organizacji szkoleń dla drużyn pożarniczych.

– Spotykamy się w Porąbce dokładnie rok po naszej ostatniej wizycie. W tym czasie powstał zespół, który opracował ogólnopolski program wsparcia Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Został on przygotowany również przez organizatorów i uczestników tego obozu. Ministerstwo Finansów już zabezpieczyło 150 mln zł i projekt został wpisany do wykazu prac legislacyjnych. Finalizujemy działania i już jesienią ruszamy z naborem i finansowaniem również tego typu obozów – powiedział szef MEiN podczas spotkania z uczestnikami obozu w Porąbce.

Minister Przemysław Czarnek pogratulował uczestnikom obozu zainteresowania tematyką bezpieczeństwa i podziękował za piękną postawę.

– Gratuluję Wam, bo Wy jesteście inspiracją dla powstania tego ogólnopolskiego programu, który ma wspierać aktywność fizyczną i budować tożsamość lokalną oraz historyczną. Życzę dobrego odpoczynku i udanego pobytu szkoleniowego – dodał Minister Czarnek.

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP) to komórki organizacyjne jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Ich celem jest promowanie wśród młodzieży działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania do bezinteresownej służby w szeregach OSP. Członkami mogą być dzieci i młodzież w wieku do 18 lat.

Wśród podstawowych zadań MDP można wymienić m.in.: udział w zapobieganiu pożarom przez oddziaływanie na środowisko i promowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych; podnoszenie wiedzy i umiejętności w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej; organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej; rozwijanie sprawności fizycznej przez uprawianie dyscyplin sportowych i turystyki; podejmowanie i realizacja zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej i drużyny oraz macierzystej OSP.

Uczestnikom obozu w Porąbce życzymy bezpiecznego wypoczynku i udanych wakacji!