Dyskusja o rozwoju polskiej metrologii, wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych w tym obszarze to główny punkt wizyty Ministra Przemysława Czarnka na Politechnice Lubelskiej. Podczas spotkania szef MEiN przekazał władzom uczelni symboliczny czek na kwotę 2,5 mln zł na wsparcie projektów realizowanych w ramach programu „Polska Metrologia”. Uczestniczył także w podpisaniu porozumienia o współpracy pomiędzy Politechniką Lubelską a Głównym Urzędem Miar.

– Politechnika Lubelska jest liderem wielkiego projektu, który jednoczy polskich metrologów. Łączy działania metrologów z wielką wiedzą i ambicjami, aby doprowadzić do wspólnego sukcesu w tej dziedzinie – powiedział Minister Edukacji i Nauki podczas wizyty w lubelskiej uczelni. Zwrócił także uwagę na znaczenie metrologii w szeroko rozumianym rozwoju naukowym i gospodarczym: – Wszystko, co się dzieje, dzieje się dzięki precyzyjnym pomiarom. Dobrze, aby polska metrologia mogła rozwijać się jeszcze szybciej – dodał.

Szef MEiN mówił także o programie „Polska Metrologia”. Wskazał, że na realizację projektów w tym obszarze Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło ponad 21 mln zł (21 229 839,60 zł). Do konkursu zgłoszono 83 projekty, zaś do finansowania zostało zakwalifikowanych 26: – To dobry start programu, który ma nie tylko wielkie ambicje, ale też wielkie możliwości – podkreślił Minister.

Porozumienie o współpracy
Szef MEiN wziął udział w podpisaniu czterech porozumień o współpracy pomiędzy Politechniką Lubelską a Głównym Urzędem Miar. Efektem będzie wdrożenie wyników badań naukowych i prac rozwojowych powstałych podczas realizacji wspólnych projektów. Podpisy na dokumencie złożyli Rektor Politechniki Lubelskiej prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater oraz Prezes Głównego Urzędu Miar prof. dr hab. Jacek Semaniak.

Politechnika Lubelska w ramach programu „Polska Metrologia” realizować będzie 4 projekty:

  1. Innowacyjna technika pomiarowa wspomagana algorytmami cyfrowego przetwarzania danych na rzecz ulepszonych procesów i produktów (konsorcjum z Politechniką Rzeszowską i Politechniką Białostocką),
  2. Inteligentne techniki pomiarowe w diagnostyce i prognozowaniu pęknięć wałów oraz ich dokładności wymiarowo-kształtowej,
  3. Metoda i urządzenie do pomiaru długości startu i lądowania samolotu,
  4. Identyfikacja długofalowych potrzeb i kierunków działań strategicznych w zakresie polskiej metrologii oraz jej rozwoju.

Program „Polska Metrologia”
Celem programu „Polska Metrologia” jest wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach związanych z metrologią. Program umożliwia realizację projektów służących m.in. zwiększeniu konkurencyjności polskiej gospodarki oraz stymulowaniu rozwoju metrologii, w szczególności w obszarach zdrowia, środowiska, energii, zaawansowanych technik pomiarowych i rozwoju technologii cyfrowych.

Polska Unia Metrologiczna
Głównym celem utworzenia Polskiej Unii Metrologicznej (PUM) jest sieciowanie i pozycjonowanie działań w obszarze polskiej metrologii, wyznaczanie kierunków badań i rozwoju oraz promocja innowacji i wsparcie rozwoju kadr, organizacja forów, konferencji i kongresów. PUM inicjuje wspólne działania różnych ośrodków naukowych i instytucji w obszarze metrologii i technik pomiarowych oraz realizuje zadania o charakterze badawczo-rozwojowym.