Minister Edukacji i Nauki spotkał się z dziećmi polonijnymi, które uczestniczą w projekcie Towarzystwa Przyjaciół KUL „ARTcamp – KULturalne lato w Polsce”. Spotkanie odbyło się w Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym.

– Jesteście wielkim potencjałem Polski, dlatego też dla Was powstaje Instytut Kolbego, który rozpocznie swoją działalność jesienią tego roku – powiedział Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek podczas spotkania z dziećmi polonijnymi w Kazimierzu Dolnym.

Instytut Języka Polskiego im. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego będzie dysponował środkami finansowymi na naukę języka polskiego, przyjazd polonijnych dzieci i młodzieży do Polski, a także umożliwienie młodzieży polonijnej studiów w Polsce.

– Zapraszamy Was na studia do Polski, do odkrywania swojej tożsamości. Będziemy tworzyć dla Was jeszcze szerszą i bogatszą ofertę – podkreślił szef MEiN.

„ARTcamp – KULturalne lato w Polsce”
„ARTcamp – KULturalne lato w Polsce” to projekt Towarzystwa Przyjaciół KUL adresowany do dzieci i młodzieży polonijnych. Celem inicjatywy jest przybliżenie młodym ludziom polskiej historii, tradycji i kultury z uwzględnieniem nauki języka polskiego i poszukiwania wspólnych korzeni.

Wydarzenie trwa od 6 sierpnia do 19 sierpnia br. w Rajchertówce – Domu Pracy Twórczej KUL w Kazimierzu Dolnym. W obozie uczestniczy 27 dzieci polonijnych w wieku 10-17 lat, które przyjechały do Polski z Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Węgier, Grecji, Belgii i Włoch.

W ramach obozu przygotowano warsztaty prowadzone przez Joszko Brodę oraz wycieczki do Warszawy i Lublina. Uczestnicy odwiedzą m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Łazienki Królewskie, miejsca związane ze św. Janem Pawłem II i bł. Kardynałem Stefanem Wyszyńskim w Warszawie oraz Katolicki Uniwersytet Jana Pawła II, Skansen i Stare Miasto w Lublinie.

Obóz wakacyjny został sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022 – Wypoczynek Letni.