Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wziął udział w Dożynkach Gminy Niedźwiada, które w tym roku odbyły się na boisku sportowym w Niedźwiadzie – Kolonii. Podczas wydarzenia szef resortu edukacji wyróżnił najlepszych ósmoklasistów.

Uroczystości rozpoczęły wystąpienia gości, konkurs wieńców dożynkowych, występy zespołów śpiewaczych, wręczenie nagród, biesiada z „Tadeuszem”, degustacja potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, III Turniej sołectw w przyciąganiu liną, pokazy sztuki walki MMA, pokazy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej oraz pokazy broni palnej i białej.

Wyróżnienia dla najlepszych ósmoklasistów
Podczas wydarzenia Minister Przemysław Czarnek spotkał się ze szkolną społecznością. Uczniowie, którzy najlepiej zdali test ósmoklasisty zostali wyróżnieni przez szefa resortu edukacji dyplomem uznania za specjalne osiągniecia w nauce. Minister życzył również kolejnych sukcesów na dalszych etapach edukacji.

Na terenie gminy Niedźwiada funkcjonuje sześć szkół podstawowych, oraz 6 placówek wychowania przedszkolnego przy szkołach podstawowych.