Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek wziął udział w dożynkach gminnych na terenie województwa lubelskiego. Podczas uroczystości dożynkowych szef MEiN wręczył nagrody osobom działającym na rzecz gminy Jastków oraz uzdolnionym uczniom ze szkół z terenu gminy Poniatowa.

Wsparcie dla gmin
– Dziękuję za Państwu za obecność, dziękczynienie i podtrzymywanie naszej polskiej, chrześcijańskiej tradycji. Szczególnie chcę podziękować rolnikom, sadownikom i ogrodnikom za trud ich pracy – powiedział Minister Przemysław Czarnek podczas uroczystości w gminie Jastków.

– Na ostatniej Radzie Ministrów podjęliśmy decyzję o przekazaniu samorządom 13,6 mld zł dodatkowych środków. Najmniejsza gmina otrzyma prawie 3 mln zł, a najmniejszy powiat 6 mln zł. Jest to wsparcie bieżących zadań realizowanych przez gminy oraz innych niezbędnych działań – dodał Minister.

Nagrodzenie wybitnie uzdolnionych uczniów – gmina Poniatowa
Podczas uroczystości Minister Przemysław Czarnek wręczył nagrody 16 uzdolnionym uczniom ze szkół z terenu gminy Poniatowa. Wyróżnieni uczniowie to finaliści olimpiad ogólnopolskich, konkursów przedmiotowych oraz uczniowie posiadający osiągnięcia sportowe.

Wręczenie nagród specjalnych – gmina Jastków
– Gromadzi nas tu element naszej tożsamości, tradycji to dziękowanie za cały ten rok, plony niemałe – 36 mln ton, za ciężką pracę na rzecz bezpieczeństwa żywnościowego – rozpoczął wystąpienie Minister Przemysław Czarnek. – Rok temu nikt nie przypuszczał, że bezpieczeństwo żywnościowe będzie tematem przewodnim. Działania wojenne rozpoczęte w lutym tego roku przyniosły perturbacje w pracy rolników i w życiu każdego z nas – wskazał.

Podczas uroczystości szef MEiN wręczył nagrody specjalne od Ministra Edukacji i Nauki dla drużynowego Drużyny Harcerzy oraz przewodniczących Kół Gospodyń Wiejskich.

Regionalne smaki i potrawy – gmina Wojciechów
Tegoroczne święto plonów odbyło się na placu przy Wieży Ariańskiej. Uroczystości rozpoczął tradycyjny korowód z obrzędem dożynkowym, następnie odprawiona została Msza święta, po której odbył się koncert orkiestry dętej z Wojciechowa.

Podczas uroczystości rozstrzygnięto konkurs ,,Smaki Ziemi Wojciechowskiej”. W programie wydarzenia znalazły się także spektakl teatralny oraz występy zespołów i kapel.