Minister Przemysław Czarnek spotkał się z nowym ambasadorem Ukrainy w Polsce Wasylem Zwaryczem.

Ambasador Wasyl Zwarycz podziękował Ministrowi Edukacji i Nauki oraz całemu resortowi za solidarność z Ukrainą. Wyraził wdzięczność za działania na rzecz ukraińskich uchodźców w Polsce.

Szef MEiN pogratulował ambasadorowi Zwaryczowi objęcia funkcji oraz zapewnił o kontynuacji działań wspierających Ukrainę i obywateli ukraińskich. Zadeklarował także dalszą współpracę z ukraińskim resortem oświaty i nauki, w tym również na forum międzynarodowym.

Po spotkaniu ambasador Wasyl Zwarycz zwiedził mieszczące się w gmachu Ministerstwa Edukacji i Nauki Mauzoleum Walki i Męczeństwa (oddział Muzeum Niepodległości).