Minister Edukacji i Nauki wziął udział w „Dniu Wolności Ukrainy 2022” oraz „Dniu Otwartych Drzwi dla obywateli Ukrainy”, które odbyły się w Akademii Polonijnej w Częstochowie. Wydarzenia przebiegały pod hasłem: „Ukraina potrzebuje specjalistów”.

Wsparcie dla Ukrainy
– Każdego dnia musimy pamiętać, o tym, co się dzieje w Ukrainie. Europa zapomina – mówił Minister Przemysław Czarnek w Akademii Polonijnej w Częstochowie.

W swoim wystąpieniu szef MEiN podkreślał, że wolna Ukraina jest gwarantem suwerenności i pomyślności naszego państwa: – Bez wolnej i niepodległej Ukrainy nie będzie wolnej i niepodległej Polski – powiedział. – Dlatego ważna jest ciągła troska o to, żeby Ukraińcy, którzy są w Polsce, mogli korzystać z tego, co jest do zaoferowania wszystkim wolnym ludziom, w tym z edukacji i nauki – dodawał.

Szef MEiN zapewniał, że w Polskich szkołach nie zabraknie miejsca dla ukraińskich dzieci. Mówił także o środkach, jakie samorządy w ostatnich miesiącach otrzymały na kształcenie i opiekę uczniów zza wschodniej granicy. Na ten cel rząd przeznaczył już 900 mln zł.

Minister Przemysław Czarnek zwracał uwagę na współdziałanie polskich i ukraińskich uczniów oraz wzajemną pomoc. Podkreślał, że tworzą oni nową historię relacji polsko-ukraińskich: – Jesteśmy świadkami rodzenia się i tworzenia zupełnie nowych relacji polsko-ukraińskich, nieznanych w takim wymiarze naszych narodom na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci i wieków.

Uczestnicy wydarzenia łączyli się online z Odessą i Drohobyczem. Wysłuchali także relacji bezpośrednich świadków wojny w Ukrainie oraz wykładu historyczno-filozoficznego Waldemara Kuna-Kwiecińskiego pt. „Polska i Ukraina na przestrzeni dziejów – zarys”.

Prawo w biznesie polsko-ukraińskie
Wydarzenie było okazją do zaprezentowania nowego kierunku studiów prawo w biznesie polsko-ukraińskie”. Jest on skierowany jest do obywateli Ukrainy, którzy chcą w powojennej rzeczywistości budować nowy system prawny Ukrainy. Kształcenie na kierunku prawo w biznesie polsko-ukraińskie będzie obywało się w formie niestacjonarnych studiów licencjackich.

Dewizą studiów jest łacińska paremia: Ius est ars boni et aequi – Prawo jest sztuką czynienia tego, co dobre i słuszne.

Akademia Polonijna w Częstochowie
Akademia Polonijna w Częstochowie to uczelnia niepubliczna, która powstała w 1992 r. jako Wyższa Szkoła Języków Obcych i Ekonomii. Zmiana nazwy nastąpiła w 2001 r. Patronem Akademii Polonijnej jest ostatni prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, którego pragnieniem było kształcenie młodych Polaków i Europejczyków w duchu wartości oraz wychowywanie ich do życia w pokoju, wzajemnego zrozumienia i współpracy.