Sytuacja społeczno-gospodarcza, rekordowy wzrost nakładów na oświatę, wynagrodzenia nauczycieli to tylko niektóre tematy, które pojawiały się w dyskusji Ministra Przemysława Czarnka z mieszkańcami powiatu tarnogórskiego.

– Wojna doprowadziła do kryzysu w każdym obszarze. Mimo wszystko udało się wygospodarować 11 mld zł na zwiększenie subwencji oświatowej. Wzrost z poziomu 53 mld zł do 64 mld zł nie był wcześniej notowany – podkreślił Minister Przemysław Czarnek. Szef MEiN przypomniał, że rząd przeznaczył ponad 5 mld zł na inwestycje w infrastrukturę edukacyjną. Środki te pozwolą na wybudowanie nowych obiektów i przeprowadzenie niezbędnych remontów szkół i placówek.

Ważnym tematem rozmów były także wynagrodzenia i podwyżki dla nauczycieli. Jak podkreślał szef MEiN, nauczyciel zarabiający najmniej od 1 stycznia (licząc rok do roku), porównując z pensją ze stycznia 2022 r., będzie zarabiał miesięczne o 1240 zł brutto więcej. – Jest to podwyżka realna. To jest średnie wynagrodzenie na poziomie 4 500 brutto – wskazywał Minister Edukacji i Nauki.

W spotkaniu uczestniczył Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, przedsiębiorcy, samorządowcy, przedstawiciele świata nauki i edukacji.

Wsparcie finansowe dla na rozwój infrastruktury edukacyjnej w powiecie tarnogórskim
W ramach Rządowego Program Inwestycji Strategicznych województwo śląskie otrzyma na inwestycje w infrastrukturę edukacyjną ponad 363 mln zł, z czego ponad 39 mln zł trafi do powiatu tarnogórskiego. Środki te zostaną przeznaczone na:

  • rozbudowę Przedszkola nr 3 wraz z modernizacją zaplecza gastronomiczno-sanitarnego w gminie Radzionków – 8,5 mln zł,
  • rozbudowę placówek oświatowych w mieście Tarnowskie Góry – 21,25 mln zł,
  • rozbudowę Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach wraz z termomodernizacją, zastosowaniem OZE oraz dostosowaniem do osób niepełnosprawnych – 9,77 mln  zł.