Jednym z kluczowych tematów XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu jest wojna w Ukrainie. Uczestnicy forum rozmawiają o konflikcie za naszą wschodnią granicą w kontekście edukacji, kryzysu uchodźczego czy wsparcia psychospołecznego. W panelu dyskusyjnym „Edukacja a wojna w Ukrainie” wziął udział Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Panel dyskusyjny „Edukacja a wojna w Ukrainie”
Uczestnikami panelu byli: Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie prof. dr hab. inż. Jerzy Lis, Deputowana Rady Najwyższej Ukrainy Natalia Pipa oraz Prezes i Dyrektor Generalny Istation Richard H. Collins.

Dyskusję, zorganizowaną w ramach Forum Ukraińskiego, moderował prof. Igor Cependa, Rektor Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka.

Wyzwania dla edukacji
– Jesteśmy od tego, żeby zaopiekować się dziećmi z Ukrainy. Te dzieci są potrzebne wolnej i niepodległej Ukrainie. To państwo musi odbudować się po wojnie, także w sensie społecznym – mówił Minister Przemysław Czarnek podczas panelu dyskusyjnego.

Jak podkreślał, dzięki współpracy z samorządowcami, kuratorami i dyrektorami udało się stworzyć elastyczny system włączania ukraińskich dzieci do szkół, który nie wpływał negatywnie na edukację polskich dzieci. Jednym z jego filarów były oddziały przygotowawcze. Dodał jednocześnie, że do Ministerstwa Edukacji i Nauki nie docierały informacje o problemach w relacjach dzieci polskich i ukraińskich.

Szef MEiN zwrócił także uwagę na środki finansowe, jakie zostały przekazane samorządom na kształcenie i opiekę uczniów z Ukrainy. – Tej elastyczności systemu towarzyszyło pełne finansowanie. To blisko 900 mln zł, które przekazaliśmy samorządom na kształcenie ukraińskich dzieci – podkreślił Minister.

Szkolnictwo wyższe w obliczu wojny w Ukrainie
Uczestnicy panelu dyskusyjnego poruszali także tematy związane ze szkolnictwem wyższym w kontekście wojny w Ukrainie. Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie prof. dr hab. inż. Jerzy Lis zaznaczył, że w polskich uczelniach i szkołach odbywały się egzaminy ukraińskich uczniów. W formie zdalnej do ukraińskiej matury przystąpiło 8 tys. absolwentów szkół średnich.

Z kolei Rektor Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs mówił o różnych przejawach solidarności społeczności akademickiej ze studentami i naukowcami z Ukrainy. Przybliżył wyzwania, z którymi uczelnia mierzyła się przy zatrudnianiu ukraińskich pracowników naukowych. Dodał jednocześnie, że po zakończeniu wojny polskie uczelnie będą wspierały badaczy z Ukrainy, aby nauka jak najszybciej mogła powrócić do poziomu sprzed wojny i służyć społeczeństwu.