Uroczysta Wojewódzka Inauguracja Kształcenia Zawodowego odbyła się w Zespole Szkół Nr 3 w Puławach. Wziął w niej udział Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, który podczas wystąpienia mówił o rozwoju szkolnictwa zawodowego, inwestycjach w infrastrukturę edukacyjną oraz o planach tworzenia branżowych centrów umiejętności.

– Gratuluję uczniom szkół zawodowych i technicznych, że podjęli decyzję o wyborze takiej szkoły. Bo to świadomy wybór, tego co chce się robić w najbliższej przyszłości. Rynek potrzebuje znakomitych fachowców z różnych dziedzin – rozpoczął swoje wystąpienie Minister.

Rozwój szkolnictwa zawodowego i technicznego
– Od kilku lat obserwujemy utrzymujący się rosnący trend. Dziś ponad 55-56 proc. absolwentów szkół podstawowych wybiera szkoły zawodowe lub techniczne. Jeszcze 20 lat temu szkołą zawodową straszyło się uczniów. Wszyscy musieli mieć maturę, co podyktowane było sytuacją gospodarczą – mówił szef MEiN.

Od kilku lat następują zmiany, czego przykładem jest Zespół Szkół nr 3 w Puławach i inwestycje tu poczynione. Ze środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Polskiego Ładu w kwocie 5 mln zł zostanie wyremontowana i zmodernizowana kolejna szkoła.

– To są realne nakłady na rozwój szkolnictwa w Polsce. W ostatnich miesiącach samorządowcy w Polsce pozyskali 5,2 mld zł z funduszy rządowych na rozwój infrastruktury edukacyjnej. Nigdy nie było tak wysokich nakładów finansowych, przekazywanych organom prowadzącym szkoły na rozwój infrastruktury edukacyjnej – kontynuował Minister.

Centra skupiające – uczniów, nauczycieli przedsiębiorców
– W ciągu 3 lat nastąpi rozwój szkolnictwa zawodowego na niespotykaną dotychczas skalę. Dzięki umowie podpisanej z Polskim Funduszem Rozwoju uzyskaliśmy finansowanie dla branżowych centrów umiejętności. Przeznaczymy kwotę 1,7 mld zł na budowę 120 centrów w całej Polsce. Myślę, że jedno z nich powstanie przy Zespole Szkół nr 3 w Puławach. Dzięki tej inwestycji udoskonalony zostanie proces kształcenia zarówno uczniów, jak i nauczycieli oraz zacieśniona zostanie współpraca przedsiębiorców ze szkołami zawodowymi i wyższymi szkołami zawodowymi. W drugiej połowie września rozpocznie się nabór wniosków na tworzenie centrów – podsumował Minister.

W trakcie uroczystości szef MEiN wręczył Dyplom Laur Niepodległości panu Grzegorzowi Jabłońskiemu, dyrektorowi Zespołu Szkół nr 3 w Puławach.