Dodatkowe 6 mln zł na budowę Centrum Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa dla Politechniki Poznańskiej, podwyżki dla wykładowców to główne tematy, o których Minister Przemysław Czarnek rozmawiał podczas Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

Podczas spotkania Ministra z przedstawicielami uczelni technicznych omawiano zakres współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki z Rektorami Polskich Uczelni Technicznych.

– Dziś dostaliśmy informacje o uruchomieniu środków w kwocie 6 mln zł na powstanie Centrum Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa Politechniki Poznańskiej. Serdecznie gratuluję! – mówił Minister Czarnek. W trakcie konferencji skupiono się również na roli edukacji inżynierów na rynku pracy i ich roli w rozwoju polskiej gospodarki.

– Pojawia się zapotrzebowanie na nowe zawody. Musimy uruchomić nowe kierunki w obszarze uczelni technicznych m.in. inżynierów jądrowych. Na ten cel zostaną przeznaczone duże nakłady finansowe. Uczelnie techniczne będą odpowiadały na potrzeby firm, które będą potrzebowały takich fachowców – powiedział podczas spotkania Minister Czarnek.

Edukacja inżynierów
Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce uczelnie zacieśniają współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Przejawia się to głównie poprzez profilowanie kształcenia zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy oraz większym naciskiem na kształcenie praktycznych umiejętności, na które jest aktualnie zapotrzebowanie. Odbywa się to na drodze większego zaangażowania praktyków biznesu oraz przedsiębiorców w proces nauczania.

Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych
Autonomiczna jednostka, którą jest KRPUT, powołana została w 1989 r. i funkcjonowała pod nazwą Autonomiczna Konferencja Rektorów Wyższych Szkół Technicznych. Obecną nazwę posiada od 1996 r. a w jej skład wchodzi 22 rektorów uczelni technicznych oraz 8 uczelni stowarzyszonych, działających na obszarze Polski. Celem KRUPT jest zacieśnianie współpracy między uczelniami technicznymi.