Minister Przemysław Czarnek wraz z uczniami klasy 6 Szkoły Podstawowej nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, wziął udział w warsztatach prowadzonych przez edukatorów Mobilnego Laboratorium Przyszłości. Celem projektu jest pokazanie potencjału oraz możliwości, jaki daje sprzęt, w który wyposażone są szkoły w ramach Laboratoriów Przyszłości.

Szesnaście wyposażonych w nowoczesny sprzęt busów wyruszyło na drogi wszystkich województw, by poprzez organizację lekcji pokazowych w szkołach, zwiększyć dostęp uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technologii. Nie ma znaczenia wielkość miejscowości czy liczebność uczniów danej szkoły. Każda szkoła może zgłosić chęć udziału w warsztatach i zaprosić specjalistów na pokazowe warsztaty, które pozwolą jeszcze lepiej wykorzystywać sprzęt, którym dysponują, dzięki programowi Laboratoria Przyszłości.

Laboratoria Przyszłości to kluczowy program w procesie cyfryzacji polskich szkół, którego celem jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Na jego realizację przeznaczono miliard złotych. Projekt finansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki przy wsparciu Centrum GovTech.

Szkoła Podstawowa nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu
Szkoła powstała w 1961 r. i od samego początku nosi nazwę Powstańców Wielkopolskich.

Szkoła aktywnie korzysta z dofinansowań w ramach programów rządowych Laboratoria Przyszłości, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Aktywna tablica. Nowoczesny sprzęt jest wsparciem dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi oraz tych, którzy rozwijają swoje zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych.

W szkole uczy się 331 uczniów, w tym 53 niepełnosprawnych w oddziałach integracyjnych, 50 z Ukrainy, 4 Białorusinów, 3 Niemców, Rosjanin, Gruzin i Brytyjczyk.