Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek uczestniczył w Gali 20-lecia działalności kontrolnej Inspekcji Transportu Drogowego. Podczas wydarzenia został uhonorowany imienną statuetką „Partner Bezpieczeństwa ITD” w ramach wdzięczności za zaangażowanie i promowanie bezpieczeństwa drogowego wśród dzieci.

– Jako Minister Edukacji i Nauki jestem szczególnie wdzięczny za podejmowane działania przez Inspekcję Transportu Drogowego na rzecz młodszych uczestników ruchu drogowego, w tym lekcje z Krokodylkiem Tirkiem, które nie tylko pobudzały wyobraźnię dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, ale także były skuteczne w przekazywaniu im wiedzy– powiedział podczas uroczystości Minister Edukacji i Nauki

Minister MEiN podziękował za edukacyjne uatrakcyjnienie kolonii, półkolonii oraz lekcji zdalnych podczas pandemii: – Wasza działalność miała walor przekazywania wiedzy, ale też uatrakcyjniania trudnego czasu nauczania zdalnego dla uczniów – dodał.

Minister Przemysław Czarnek odniósł się także do organizowanych we współpracy z Inspektoratem rajdów rowerowych: – Dziękuje za współorganizację i udział w rajdach rowerowych. Będziemy kontynuować to przedsięwzięcie, bo cieszy się wielkim uznaniem wśród dzieci i młodzieży. Następnie szef MEiN pogratulował dotychczasowej 20-letniej działalności oraz złożył życzenia: – Życzę dalszej wytrwalej pracy na rzecz naszej Ojczyzny i wszystkich jej mieszkańców.

Podczas wydarzenia wręczono 15. medali resortowych „Zasłużony dla transportu Rzeczpospolitej Polskiej” oraz 68 srebrnych i złotych medali Krzyża Zasługi. Na zakończenie uroczystości odbył się występ orkiestry Wojska Polskiego.