Uroczyste „Gaudeamus igitur” zabrzmiało dziś na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Nowy rok akademicki wspólnie ze społecznością lubelskiej uczelni, powitał Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Minister Edukacji i Nauki pogratulował władzom uczelni bardzo dobrych wyników ewaluacji i zapowiedział kontynuację współpracy w zakresie badań przesiewowych wzroku dzieci i młodzieży: – Dziękuję za świetną współpracę. W szczególności za współpracę w ramach programu profilaktyki krótkowzroczności u uczniów „Dobrze Widzieć”, który spotkał się z pozytywnymi reakcjami za granicą. Będziemy kontynuować tę inicjatywę – mówił Minister Przemysław Czarnek do uczestników inauguracji roku akademickiego.

Wsparcie finansowe

Podczas uroczystości Minister Edukacji i Nauki przekazał na ręce Rektora Uniwersytetu Medycznego prof. dr. hab. Wojciecha Załuski symboliczny czek na kwotę ponad 6 mln zł:

  • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Projekt pozakonkursowy pt. „Doskonałość dydaktyczna uczelni” – 710 906 zł,
  • Rozwój czasopism naukowych – 40 000 zł,
  • Utrzymanie aparatury naukowo-badawczej – 339 800 zł
  • Inwestycje związane z działalnością naukową – 4 982 040 zł.

Uniwersytet Medyczny
Historia nauczania medycyny w Lublinie sięga 1944 r., kiedy to w ramach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej powstał Wydział Lekarski, a rok później Wydział Farmaceutyczny. W 1950 r. wydzielono z UMCS Akademię Lekarską, zmieniając nazwę na Akademia Medyczna. W następnych latach uczelnia rozwijała się tworząc nowe wydziały i oddziały:

  • Wydział Pielęgniarski w 1972 r. (w 1975 powstał oddział zaoczny tego wydziału),
  • Oddział Stomatologii Wydziału Lekarskiego w 1973 r.,
  • Oddział Analityki Wydziału Farmaceutycznego w 1995 r.,
  • II Wydział Lekarski w 2004 r.

W 2003 r. Akademia otrzymała imię prof. Feliksa Skubiszewskiego, a 22 marca 2008 r. zyskała status uniwersytetu. W strukturze uczelni funkcjonuje 6 wydziałów: Lekarsko-Dentystyczny, Lekarski, Farmaceutyczny, Nauk o Zdrowiu, Nauk Medycznych, Biomedyczny.

Obecnie na Lubelskim Uniwersytecie Medycznym, na 28 kierunkach studiuje ponad 6,5 tys. osób, w tym ponad tysiąc studentów zagranicznych. 

W bieżącym roku uczelnia na podstawie decyzji MEiN weszła w skład istniejącego od 2017 r. Związku Uczelni Lubelskich (UMCS, Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska). Głównym celem inicjatywy jest wspieranie wspólnych zadań, w tym badań naukowych i prac rozwojowych oraz działań na rzecz społeczności lokalnej i regionalnej.