Minister Edukacji i Nauki wziął udział w inauguracji roku akademickiego 2022/2023 w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Podczas uroczystości tytuł doktora honoris causa odebrał Arcybiskup Tirany i całej Albanii.

Akademia jednocząca chrześcijan
Podczas uroczystości Minister Edukacji i Nauki zwracał uwagę na ważną rolę uczelni jako miejsca spotkań chrześcijan różnych religii. Gratulował również wysokich wyników ewaluacji: – Chrześcijańska Akademia Teologiczna to jedyna taka uczelni w Europie i chyba jedyna na świecie, która jest uczelnią finansowaną z budżetu państwa, gdzie spotykają się chrześcijanie różnych religii, kościołów chrześcijańskich – mówił Minister.

– Uczelnia powinna być stawiana za wzór jako przykład praktycznego wymiaru dążenia do jedności chrześcijan – wskazywał szef MEiN.

Nadanie tytułu doktora honoris causa
Inauguracja roku akademickiego została połączona z nadaniem tytułu doktora honoris causa Anastazemu, Arcybiskupowi Tirany i całej Albanii. Laudację wygłosił Prawosławny Metropolita Warszawski i Całej Polski, prof. dr hab. Sawa Michał Hrycuniak.

Gratulując wyróżnienia Arcybiskupowi Tirany i całej Albanii, Minister Przemysław Czarnek powiedział: – Dziękuję, że ksiądz arcybiskup zechciał przyjąć ten laur. Jest to wielki zaszczyt nie tylko dla Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, ale dla państwa polskiego i całej nauki w Polsce.

Podczas uroczystości szef MEiN Przemysław Czarnek przekazał na ręce Rektora ChAT abp. prof. dr. hab. Jerzego Pańkowskiego symboliczny czek na kwotę 747 tys. zł. Środki przeznaczone są na:

  • zwiększenie wysokości subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego i podwyżki dla pracowników uczelni od 1 października 2022 roku oraz wzmocnienie potencjału kadrowego i dydaktycznego uczelni – 591 300 zł,
  • „Rozwój czasopism naukowych” – 156 080 zł.

– Życzę państwu spokojnego, obfitego w sukcesy naukowe i dydaktyczne roku akademickiego. Bądźmy dobrej myśli, że wszystkie przeciwności, które się zebrały na świecie i Europie, zostaną pokonane – powiedział Minister Przemysław Czarnek, zwracając się do społeczności akademickiej.