Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek uczestniczył w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2022/2023 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie.

Uroczystość rozpoczęła się od mszy św. w Kościele Akademickim KUL w intencji pracowników, doktorantów, studentów, a także absolwentów uczelni pod przewodnictwem JE abp Pierbattista Pizzaballa OFM, Łacińskiego Patriarchy Jerozolimy i Wielkiego Przeora Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego. Dalsza część inauguracji miała miejsce w auli uniwersyteckiej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Podczas uroczystości prof. Dariusz Dudek odczytał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy skierowany do społeczności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W imieniu Premiera Mateusza Morawieckiego list do uczestników wydarzenia przeczytał Wojewoda lubelski Lech Sprawka. Wykład inauguracyjny on. „Christian life in the Holy Land” wygłosił JE abp Pierbattista Pizzaballa OFM. Po wręczeniu odznaczeń państwowych do uczestników uroczystości słowa skierował Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

– Wchodzimy w nowy rok akademicki w pełni nadziei, ale z pełną świadomością, że będzie to trudny rok. To co dzieje się na Ukrainie rodzi szereg problemów. Stawiamy im czoła pokonując wspólnie różne trudności, które będą miały miejsce w tym roku akademickim. Wchodzimy też w pełni nadziei również z tych powodów, o których mówił ks. Rektor w swoim przemówieniu, czyli sukcesów uczelni z których jestem szczególnie dumny. Gratuluję wybitnych osiągnieć, które przełożyły się na znakomite oceny w ewaluacji. To jest dowód, że ta uczelnia wzrasta intelektualnie i moralnie. I tego Państwu gratuluję – powiedział Minister Czarnek. W ramach swojego wystąpienia szef resortu edukacji i nauki powiedział, że po wielu miesiącach konsultacji i rozmów podpisał rozporządzenie ustanawiające dwie nowe dziedziny i dyscypliny naukowe. – Dwie z nich są szczególnie ważne dla Katolickiego Uniwersytety Lubelskiego. To nauki o biblii w ramach dziedziny teologii oraz nauki o rodzinie. Chcemy wzmocnić biblistykę polską po to, żeby w Polsce mógł powstać ośrodek na miarę tego, który jest w Jerozolimie, w Szwajcarii czy Stanach Zjednoczonych. Mamy taki potencjał i ten potencjał jest tutaj na KULu. Również tutaj jest wielki potencjał aby dziedzina nauk o dziedzinie dalej się rozwijała – dodał Minister Czarnek.

Kolejnym punktem wydarzenia była immatrykulacja oraz ślubowanie studentów I roku oraz wystąpienia: przedstawiciela Samorządu Studentów KUL i Przewodniczącego Parlamentu Studentów RP.

Wręczono również Laur Uniwersytecki – Nagrodę im. ks. Idziego Radziszewskiego za wybitne osiągniecia naukowe oraz listy gratulacyjne dla pracowników naukowych.