Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek odwiedził Społeczną Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Białej Podlaskiej. Podczas wizyty wręczył symboliczny czek na kwotę 2 mln zł. To środki, które szkoła uzyskała z programu „Inwestycje w oświacie”. Zostaną przeznaczone na rozbudowę zaplecza sportowego.

– Szkoły samorządowe w ciągu ostatnich 12 miesięcy pozyskały 5,2 mld zł na inwestycje. Szkoły stowarzyszeniowe, społeczne i katolickie nie otrzymywały wcześniej takiego wsparcia finansowego z budżetu państwowego, dlatego w tym roku przeznaczyliśmy 100 mln zł na inwestycje w szkołach niesamorządowych oraz 40 mln zł na inwestycje przy stowarzyszeniach, które działalność edukacyjną wspomagają – powiedział szef MEiN w Białej Podlaskiej. 

– Zmieniliśmy w tym roku przepisy ustawy, dzięki którym można ustanawiać programy inwestycyjne dla szkół niesamorządowych. Dzięki temu w tym roku zaasygnowaliśmy w budżecie państwa kwotę 140 mln zł – dodał Minister Przemysław Czarnek. Zapowiedział jednocześnie kontynuację wsparcia dla szkół nie samorządowych: – Działania na rzecz inwestycji w oświacie będą kontynuowane. W polskich szkołach niesamorządowych uczy się 100 tys. dzieci, które potrzebują odpowiednich warunków do uczenia się i wzrastania.

Szef MEiN wskazał, że dzięki przekazanym środkom w Społecznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza możliwa będzie budowa sali sportowej i wyposażenie jej w niezbędny sprzęt: – Wasza szkoła ma świetnie wyniki w nauce, a dzięki tej inwestycji będzie mogła mieć coraz lepsze wyniki w różnych dyscyplinach sportowych. Potrzebujecie sali gimnastycznej i zaplecza sportowego – dodał Minister. 

W wydarzeniu uczestniczyli poseł Dariusz Stefaniuk oraz senator Grzegorz Bierecki.

„Inwestycje w oświacie”
Program „Inwestycje w oświacie” to wsparcie przeznaczone na inwestycje w szkołach niesamorządowych, które nie mogły zostać objęte finansowaniem w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych – Polski Ład. Program „Inwestycje w oświacie” wypełnia tę lukę i umożliwia organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom i innym podmiotom prowadzącym szkoły i placówki, pozyskanie środków na remonty i rozwój infrastruktury edukacyjnej. Środki z programu pomogą w dostosowaniu infrastruktury oświatowej do potrzeb procesu kształcenia.