Minister Przemysław Czarnek uczestniczył w obchodach Dnia Górnika zorganizowanych w lubelskiej kopalni Bogdanka. Podczas uroczystości barbórkowych zasłużonym górnikom wręczono złote, srebrne i brązowe medale za długoletnią służbę. Nadano także stopnie górnicze, kordziki oraz honorowe kryki.

Górnicze święto na Lubelszczyźnie
Podczas uroczystych obchodów Dnia Górnika Minister Edukacji i Nauki nawiązywał do historii kopalni Bogdanka i podkreślał, że przedsiębiorstwo przechodziło w przeszłości fazy kryzysu i wzrostu gospodarczego: – W Bogdance przez 40 lat były i wielkie kryzysy, i ogromne wyzwania, i lata wielkich sukcesów, maksymalnego wydobycia i rekordowego zatrudnienia – zaznaczył Minister.

W swoim przemówieniu szef MEiN odniósł się do światowego kryzysu energetycznego wywołanego wojną w Ukrainie. Podkreślił, że jego skutki dotykają dzisiaj wszystkich Polaków. Dodał, że obecna sytuacja w energetyce jest impulsem do zmiany myślenia o perspektywach rozwoju przemysłu wydobywczego: – Kryzys gospodarczy powoduje, że musimy zmienić myślenie o nowych perspektywach rozwojowych górnictwa węgla kamiennego, tu na Lubelszczyźnie i w Polsce – wskazał.

Minister Edukacji i Nauki dziękował także władzom kopalni za działania w obszarze oświaty oraz za wspieranie różnych przedsięwzięć edukacyjnych. Wszystkim górnikom i ich rodzinom przekazał najlepsze życzenia: – Życzę Państwu i Państwa rodzinom wytchnienia i odpoczynku. Niech święta Barbara ma was w opiece. Szczęść Boże!

Każdego roku 4 grudnia obchodzimy Święto Górników. Jednoczy ono wszystkich pracowników przemysłu wydobywczego. Barbórka jest obchodzona w dniu św. Barbary, która jest patronką ciężkiej pracy.