Szef MEiN uczestniczył w konferencji „Fizjoterapia pacjenta neurologicznego w XXI wieku”. Głównym tematem spotkania była dyskusja na temat kompleksowej opieki nad pacjentem neurologicznym zgodnie z najnowszymi światowymi wytycznymi.

– Jeśli mówimy dzisiaj w sposób naukowy o fizjoterapii dla pacjenta neurologicznego w XXI wieku, to z pewnością nie mówimy wyłącznie o narzędziach i postępie technicznym medycyny, który trzeba wykorzystać na skalę maksymalną, ale mówimy również o sercu. O sercu dla pacjenta. To serce spowodowało, że kilka lat temu powstała Fundacja Wstawaj Alicja – mówił szef MEiN podczas konferencji.

– Nie mam najmniejszych wątpliwości, że to, co robi Fundacja Wstawiaj Alicja, dzięki narzędziom, które ma, to jest również wspomaganie edukacji – dodał Minister Edukacji i Nauki.

Założenia i cele konferencji
Konferencja „Fizjoterapia pacjenta neurologicznego w XXI wieku” zgromadziła lekarzy, fizjoterapeutów, studentów kierunków lekarskich i medycznych (fizjoterapia, opieka medyczna). Wśród zaproszonych gości znaleźli się czołowi specjaliści, którzy wyznaczają trendy w opiece medycznej w kraju.

Uczestnicy konferencji poruszali zagadnienia dotyczące m.in. leczenia operacyjnego i zachowawczego w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego oraz leczenia osób ze spastycznością, która utrudnia codzienne funkcjonowanie. Zaprezentowali także innowacyjne rozwiązania w zakresie rehabilitacji.

Wśród najważniejszych założeń przedsięwzięcia znalazły się m.in.: poszerzanie wiedzy fizjoterapeutycznej, popularyzowanie wiedzy i wymiana doświadczeń oraz propagowanie nowoczesnej i skutecznej fizjoterapii.

Konferencję zorganizowały: Fundacja Wstawaj Alicja, Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola, Stowarzyszenie Fizjoterapia Polska.